Logo

Önnek egy új üzenete érkezett - Cigánykártya lapok jelentése

Folyassuk a cigánykártya lapok jelentése körüli kalandozásunkat, amiről már több bejegyzésben is szót ejtettünk. Utoljára a 13. lappár, a Félreértés-remény kártyák leírását olvashattátok.

Önnek egy új üzenete érkezett - Cigánykártya lapok jelentése
Jan/08

A cigánykártya lapok jelentése a 14. lappártól

14. Tiszt – szolgaság 

Ha személyként értelmezendő, a tiszt lapja olyan férfit jelöl, aki megbízható és gondoskodó, férfias, mégsem férfiként gondol rá az ember. A hivatása olyan, amely megóvja, biztonságba helyezi/tartja az embereket – rendőr, katona, tűzoltó. Ha emberi vonást személyesít meg a kártya, akkor korrektség, megbízhatóság, pontosság, kiszámítható és következetes viselkedés, szolgálatkészség és a nők tisztelete lehet rá jellemző. A közösség szabályainak ismerete és normáinak betartása szintén igen jellegzetes vonás, amelyet a cigánykártya lapok jelentése képvisel.

Megfordítva állhatatlan, mély és tartós kapcsolat kialakítására alkalmatlan férfit testesít meg. Személyi tulajdonságként az önismeret hiányát, a simulékonyságot és a ragaszkodásra való képtelenséget mutatja. 

A szolgaság lapja a kilátástalan monotonitás, a napi tennivalók okozta rabság jelölője. Az ismétlődő feladatok többnyire értelmetlenek és az elvégzett munkát nem is becsüli meg senki. Ugyanakkor a jelölt személynek nincs szabadsága dönteni.

Ha megfordult a lap, a kérdéses személy teljes odaadását, önzetlen önfeláldozását mutatja. A feltétel nélküli áldozatvállalás önmagáért való örömére, a segítés igényére hívja fel a figyelmet. 

15. Bíró – lelkész 

Ha személyt jelöl a kártya, akkor hivatalos emberre, hivatalnokra kell gondolnunk. A cigánykártya lapok jelentése néha kibővül és a személyen és érzelmeken kívül eseményt is jelez, ilyen a bíró lapja is, amely ebben a kontextusban nem csak hivatalos ügyet, hanem ésszerű döntést, igazságos ítéletet, józan elbírálást és részrehajlás nélküliséget jelez. A kártya harmadik aspektusa a cselekvés, ebben az esetben azt jelenti, hogy a véghezvitt cselekmény révén helyreáll a harmónia, az egyensúly.

Fordítva a jelentőségteljes döntés érzelmi befolyásoltságára, ármányra és részrehajlásra figyelmeztet. 

A lelkész lapja minden, a lelkekért felelős, azok értékét és életét érintő személyt jelölhet: pap, pszichológus vagy bárki, akit bizalmunkba avatunk. Érzelmi szinten azt az állapotot jelöli, amikor feldolgozunk és elengedünk valamit. Megtörténik a megbocsájtás, a lelkünk megszabadul és a jövő felé fordulunk. Esemény szinten azt mutatja, hogy olyan fontos esemény közeleg, amelyet áldás kísér.

A fordított helyzetű kártya azt mutatja, hogy a jelenünket megeszi a múlt. A kérdező képtelen egy korábbi élethelyzettől elszakadni, vagy eseményt feldolgozni és továbblépni. 

16. Levél – üzenet 

A levél kártyája elsősorban lehetőségek megjelenésére hívja fel a figyelmet. Jelenthet konkrét levelet is, de nem az a lényeg hogy milyen formában, hanem az, hogy lehetőségek nyílnak, olyanok, amelyekben különleges szerepet kap a kommunikáció. Az, hogy eljut-e hozzánk egy információ, döntő szerepet kaphat az események alakulásában, ezért legyünk nyitottak és tartsuk nyitva a fülünket-szemünket is.

Fordított helyzetben azt mutatja, hogy az adott ügyben igen korlátozottak a lehetőségek az információk áramoltatására. Nehézkes vagy teljesen elfojtott a kommunikáció. 

Az üzenet lapja egyáltalán nem biztos, hogy mások által írott sorokra utal. A lényege az, hogy valamilyen információ-kupac magasabb szintre emelkedik: egy homályos ügy olyan kiegészítést kap, amitől tiszta lesz minden, hirtelen megértünk és átlátunk egy kusza helyzetet, vagy átragyogja a felismerés fénye a korábban homályos gondolatainkat. Mindenféleképpen lehetőségeket biztosítanak a felismert-észrevett információk.

Ha fordítva találjuk a kártyát a kirakásban, az olyan a döntéshez alapjaiban szükséges adatok, tudnivalók hiányára utal, amelyek nélkül nem lehet, vagy nem volna szabad elhatároznunk magunkat.

17. Szerencse – szerencsétlenség 

A szerencse abba a lapcsoportba tartozik a paklin belül, amelyeknek nincs többszintű jelentése, hanem egyszerű és didaktikus: a cigánykártya lapok jelentése a címhez közeli dolgokat mutat. Ez a kártya kedvező fordulat bekövetkezését, váratlan és/vagy hirtelen javulást, a folyamatok jó irányú alakulását mutatja.

Fordítva nem az ellenkezőjét jelenti, hanem azt, hogy a dolgok változatlanul maradnak. 

A szerencsétlenség kártyája is azt jelenti, amire elsőre gondol az ember: negatív esemény, tragédia, szerencsétlenség, kellemetlenség, rossz hírek. Jelentheti azt is, hogy nem vagyunk képesek megragadni a kínálkozó lehetőségeket, vagy azt, hogy ha most várakozunk, azzal nagyon rosszat teszünk saját esélyeinek. 

18. Állandóság – utazás 

Az állandóság ún. időjelölő kártya. A cigánykártya lapok jelentése eddig lehetett egyszintű, többszintű, ez a negyedik speciális csoport a paklin belül. Állandóságot, hosszú időtartamot jelent. A helyzet tartóssága az egyensúlyi állapotból adódik, amelyet szerencse vagy a szereplők áldozatos munkája alakít.

Fordítva megkeményedett, rögzült körülményeket mutat, amelyek annak ellenére sem változnak, hogy itt lenne az ideje. A rugalmatlanság és a változatlansághoz való ragaszkodás hátrányait tárja elénk. 

Az utazás kártyája direkt és átvitt értelemben is utazást jelöl. Az életünkben bármibe vágunk vele, az tulajdonképpen egy utazás, amelynek körülményeivel és céljával is csak részlegesen lehetünk tisztában. Ami biztos, az csak a változás. Időjelölőként az időlegességet mutatja, vagy azt, hogy a dolgok hamarosan megváltoznak, vagy azt, hogy csak rövid ideig maradnak így.

Fordítva a folytonos változás okozta bizonytalanságot jelöli.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!