Logo

Tarot kártya - mindent a tarot jóslásról!

A tarot kártya az egyik legősibb kártyatípus, amit manapság használnak a jósok. Egészen a XIII. századik nyúlik vissza a története, számos legenda övezi eredetetét. Ismerkedjen meg vele Ön is, válasszon tarot kártyajósaink közül!

Tarot kártya - mindent a tarot jóslásról!

Története

A tarot kártya a legrégebbi jóslásra használt kártyatípus. A XIII. századtól kezdve találtak írásos emlékeket róla, de nagyon valószínű, hogy már korábban is használták, hiszen ez a feljegyzés egy egyházi dokumentum, amely a használatát korlátozza.

Keletről érkezett Európába a tartot kártya használata, valószínűleg kereskedők hozták magukkal és terjesztették el az általuk használt útvonalakon.

Születése és eredete a múlt homályába vész, és lévén maga is mágikus eszköz, amely homályos és a hétköznapi ember számára megmagyarázhatatlan jellemzőkkel bír, számos legenda övezi. Még olyan elmélet is napvilágot látott, hogy az elsüllyedt kontinensen, Atlantiszon alkották meg először, és nagyon magasan művelt, gazdag lelki és ezoterikus életet élő őseink tudását hordozza.

A tarot fajtái 

A tarot kártyának számos változata van. A legrégebbi ismert pakli Olaszországból való, a legjobban elterjedt talán a Rider Wait és a Crowley tarot. Ez utóbbiak megszületése nagy változást hozott a tarot történetében, megkönnyítette a megfejtést, hiszen rákerült a lapokra számos olyan szimbólum, amelyet korábban csak számmisztikai és elem-szimbolikai tudás birtokában lehetett előhívni. Mindkettő aránylag modern változat, talán azért is tudtak a modern világban oly gyorsan elterjedni, mert közelebb hozták a modern emberhez a beavatottak tudását.

A tarot kártyát mindenféle témakörrel kapcsolatos kártyajóslás segítségéül hívhatjuk, de a téma népszerűsége miatt szokás külön területként szerelmi tarot jóslást is emlegetni. A Kazanlár tarot, amelyet ökumenikus tarotként is szokás emlegetni, arra teszi a hangsúlyt, hogy a különféle vallások ugyanazokat a szimbólumokat használják és ugyanazokhoz az értékekhez vezetik el az arra nyitott embert, azaz többféleképpen tisztelhetik ugyanazt az Urat.

A későbbiekben a Rider Wait tarot jellemzőit mutatjuk be. Jó eséllyel a többi tarot kártyapakli is hasonló, hiszen ugyanazokra mágikus törvényekre, szimbolikára és számmisztikai elvekre épülnek.

A lapok számát tekintve lehetnek szélsőséges eltérések, de az főleg abból adódik, hogy egyes kártyajósok kizárólag a nagy arkánumokra helyezik a hangsúlyt (erről részletesen később). 

A tarot kártya alapvető jellemzői

A Rider Wait kártyapakli 78 lapból áll. Ezek két nagy csoportra oszthatóak: a kis és a nagy arkánumok (arcanum latinul titkot jelent) csoportjára.

A nagy arkánumok a számmal jelzett és feliratozott lapok, amelyek meghatározott sorrendben szimbolikusan a világ körforgását és a „hős útját” mutatják be, 22 lépésen keresztül.

A kis arkánumok négy színben (négy alapelem) ábrázolják az apród, lovag, király és királynő négyesét (udvari kártyáknak is nevezik ezeket), továbbá minden színben van egy ász (a sorozatban az egyest képviseli) és számozott lapok kettőtől tízig. A kis arkánumok a későbbi játékkártyák ősei, sorozatnak, színsornak vagy színcsoportnak is nevezzük az egyes színek alá tartozó lapokat. 

A színek 

A színek, azaz a négy alapelem azokat a területeket jelöli ki, ahol a lapok értelmezését el kell végezni, tovább finomítják azok jelentését.

A bot alapelem a tűz, a francia kártyában a treff szín, a magyar kártyában a makk megfelelője. Az érzelmekkel kapcsolatos, impulzív vagy hirtelen történő dolgokra, felismerésekre utal, amelyek elsöprő erejűek is lehetnek.

A kard a levegő elemnek felel meg, a francia kártyában a pikk, a magyar kártyában a zöld a megfelelője. A racionális elme által végiggondolt dolgok, a logikus következtetések tartoznak a fennhatósága alá. Mint ilyen, az érzelemmentesség, ridegség képviselőjének is szokták tekintetni.

A kehely a víz alapelem képviselője. A francia kártya kőr és a magyar kártya piros vagy szív színével vonhatunk párhuzamot. A szív jelképe is mutatja, hogy a kehely az érzelmeket uralja, a szív diktálta dolgok, a harmónia felé elmozdító, szeretetteljes, gyengéd és elfogadó érzelmek tartoznak ide.

Az érme a föld elem képviselője. A francia kártyában a káró, a magyar kártyában a tök a megfelelője. A racionális és földhözragadt érzelmek és mozgatórugók, az ösztönök, a lassan mozduló jellemvonások (állhatatosság, becsületesség, pontosság) tartoznak ehhez a színhez.

Udvari figurák 

A hagyomány szerint az udvari kártyák (azaz az apród, lovag, király, királynő) személyeket jelenítenek meg a kártyajóslás kirakásban. Azonban Hajo Banzhaf, a kártyajóslás nemzetközileg elismert szakértője, aki több könyvet is kiadott a témában, nem ért egyet ezzel: szerinte az apródok az életünket keresztező lehetőségeket, a lovagok pedig a kérdéses dologhoz kapcsolódó hangulatokat, érzeményeket személyesítik meg.

Abban a hagyomány és a szakértő is egyetértenek, hogy a király és a királynő kártyája általában személyeket jelöl a kártyajóslás megfejtésében, akik résztvevői az elemzésre kijelölt helyzetnek, vagy hatással vannak rá. A személyek sokszor beazonosíthatóak, ha a színek által hordozott meghatározó személyiségjegyekre támaszkodunk.

Ha egészen biztos, hogy a kirakás minden kártyája a kérdezőről szól, akkor az is előfordulhat, hogy az ő személyiségének férfias és nőies oldalára utalnak ezek a kártyák. 

Színsorok

A tarot kártya színsorok tagjainak jelentése a kártyajóslás során a szín által képviselt jegyek és a szám számmisztikai kiterjesztett jelentése által kiadott mátrixban értelmezendőek.

Az ászok minden színsorban kiemelt szerepet élveznek. A saját (azaz a kérdező) képességeibe vetett hitét vagy szándékához társuló esélyeit jeleníti meg. Ez összecseng azzal is, hogy a számmisztikában az egyes az első lépést, a kezdetet, az első tiszta energiaimpulzust testesíti meg.

Így a botok ásza az önfejlesztés lehetőségét testesíti meg egy bátor lépés, kockázatvállalás vagy bizonyítási vágy révén. A kardok ásza valaminek a tisztázására, vagy egy helyzet értelmének a meglátásra nyíló lehetőségünket, egy bölcs döntésünket szimbolizálja. A kelyhek ásza mélyen megélt öröm, a teljes harmónia vagy beteljesedés élményét ígéri, az érmék ásza pedig a külső vagy belső gazdagság elérésére adódó nagy lehetőség, örömteli meglepetés esélyét rejti.

A kettes szám a megkettőződés szimbóluma. Jelképezi duális-poláris világunk elbizonytalanító erejét, és azt, hogy minden, ami egyedül van, a párját, támaszát keresi.

A hármas szám közvetítő az 1 és a 2 között, azaz az égi és a földi dolgok között.

A négyes szám az anyag jelképe, és szoros kapcsolatot mutat az anya, a fogantatás és a születés fogalmaival is.

Az ötös szám központi helyet foglal el a számsorban, uralkodó bolygója, a Nap a naprendszer középpontja. Az analogikus gondolkodásban a szívvel van egy csoportban, amely a személyiség magja és az érzelmek forrása.

A hatos szám a legalacsonyabb energiaszint és a gazdaságosság jelképe. Ezen a szinten arányban van egymással az ember lelki fejlettsége és „tehetsége”, azaz amit megtehet a számára fontos dolgokért.

A hetes szám a harmónia száma. A hármas képviselte ellentmondások (ég és föld) és a négyes által szimbolizált statika és stabilitás összege.

A nyolcas szám kétszer tartalmazza a statikus négyest, az anyag dupla súlyát viseli. Szoros a kapcsolata a halállal, a változással, mint kapuval, ugyanakkor az élet végtelenségével is párhuzamba állítják.

A kilences a legmagasabb szám az egyjegyű számok közül. Az egyén kiteljesedését jelképezi, ugyanakkor háromszor tartalmazza a dinamikus 3-ast, ami egy felfokozott dinamikát érzékeltet.

A tízes már kétjegyű szám, egy magasabb szint kezdetét (és természetesen valaminek a végét is) jelképezi. A kiindulópont (azaz a nulla) és a lendület (azaz az egyes) átmenetet mutat az egyéni és a közösségi értékek között.

 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!