Logo

A kártyajóslás történelme

Mikor és hogy alakult ki a kártyajóslás? Egyáltalán miért kártyázunk, és miért alkalmas a kártya a jóslásra? Kérdéseire választ a cikkben talál!

A kártyajóslás történelme

Honnan ered a kártyajóslás? 

A kártyajátékok eredete a messzi múlt homályába vész, a legkorábbi említések a XIII. század végéről, XIV. század elejéről származnak. A legtöbbjüket távol-keletről hozták be kereskedők, az ő révükön terjedtek el a különféle paklik és a velük űzött játékok egész Európában.

Érdekes, hogy a tarot kártya első írásos említései már annak egyház általi betiltásáról szólnak, ami már önmagában arra enged következtetni, hogy a kártyajátékok nem pusztán az idő elütéséről szóltak, és a kártyajóslás olyan területet érint, amely a vallás fennhatósága alá tartozik (az emberi lélek).

Hosszas tiltás és bujdosás után a XVIII. században újra fellángolt a kártyajóslás divatja. Még az ekkori Magyarországon is volt minden faluban kártyavető asszony, aki a lapok járásából képes volt megjósolni egy-egy ügy jövőjét. Egyáltalán nem volt ritka, hogy ebben az időben döntéshozatal előtt megkérdezzék a lapokat arról, hogy melyik irány milyen eredményhez vezet majd.

Mi végre kártyázunk?

Nem véletlenül nevezik a kártyát az ördög bibliájának már ősidők óta. Az elnevezés nem csak abból ered, hogy amíg kártyázunk, addig sem imádkozunk, amíg felszabadultak vagyunk, addig sem filozofálunk vagy görnyedünk a bűntudat súlya alatt.

A megnevezés arra is utal, hogy a legtöbb paklinak nem pusztán szórakoztatás volt a célja. A hagyományos kártyapaklik szinte mindegyike alkalmas jövendőmondásra, illetve olyan kártyajóslás kirakási módszerek alkalmazására, amelyek elindítanak az önismeret belső útján.

Ez utóbbi célt támogatja a kártyák grafikáin alkalmazott szimbólumrendszer, amely a különféle paklikban különféle kulturális, történeti, vallási és mágikus forrásokból táplálkozik. A mai modern kártyák már nélkülözik azt a hozzáadott értéket, amelyet a kézzelfogható dolgokon túli jelentés ad, illetve az abban való hit táplál, hogy nincsenek véletlenek.

Az első paklik olyan tudásanyagból készültek el, amelyet már akkor is időtlen idők óta adtak át egymásnak apák is fiúk / anyák és lányok, vagyis szájhagyomány útján terjedt, formálódott és gazdagodott valamiféle ősi tudásból.

Az első ismert tarot a XV. században keletkezett ún. Visconti-Sforza kártyapakli volt. Ennek elkészülése óta azonban számos újabb kártyacsomagot terveztek és dolgoztak ki már az erre területre érzékeny alkotók. Ezek között számos, szűkebb területre specializálódott csomag is van (mint pl. a belső gyermek kártya), de a legtöbb az alkotók egyedi látásmódját tükrözi, és így gazdagítja az ősi forrásból érkezett tudást.

A kártya szimbolikája, azaz miért alkalmas a jóslásra

Számos jóslási eszközből lett napjainkra játék (vagy fordítva, játékot kezdtek használni jövendőmondásra is), így járt pl. a kocka is a kártyán kívül. Az ismeretlen homályába vesző információk előcsalogatásának ilyetén módja arra alapszik, hogy akár a jövőbeni esemény, akár a jelenben létező, ámde előlünk elfedett történésről szóló információk az intuíció útján (vagy más megközelítésben a közös tudat, azaz kollektív tudatalatti közvetítésével) mégiscsak el tudnak jutni hozzánk.

Minden információ az élet minden pillanatában a rendelkezésünkre áll, csak nem mindig tudunk olvasni belőle, a jóseszközök és a így a kártyajóslás is tulajdonképpen csak arra szolgálnak, hogy saját magunk számára érthetővé „fordítsuk” azt, amit amúgy is tudunk. Ezért a kártya (és az összes többi jóseszköz) saját magunk tükre.

A kártyákon szereplő rajzok és szimbólumok eredete, illetve a pakli szerkezete (arkánumok és udvari lapok stb.) hagyományosan alakult ki. Olyan sok szintű, összetett és magas tudást feltételező a szimbólumok rendszere, amelyet kizárólag megvilágosodott és beavatott mesterek fordíthattak képekké, és adhattak át az utókornak.

A kártyák egy része (nagy része) a képi szimbolikán, a vallási jelképeken és történelmi eseményekről való megemlékezéseken kívül a számmisztika alapvetéseit is alkalmazza, tovább gazdagítva ezzel az üzeneteit. 

Jóslás, jövendőmondás önismeret

A kártyák alapvető feladata a mágiába való bepillantás, amelyen természetesen nem a szó mai, hétköznapi értelmét értjük. A mágia eredetileg a titkos tanokba való bevezetést jelentette, olyan természeti és isteni törvények megvilágítását, amelyek az ember sajátjai, de már elszakadt tőlük. A mágia nem varázslás, hanem kulcs saját magunkhoz és a világ valódi, érthető és élhető arcához. Alkalmazásának feladata nem az önmagáért való jóslás, szerencsevárás vagy valamilyen cél elérése.

Napjainkban sajnos a mágia eszközei és céljai elszakadtak egymástól, így elveszítették kiterjesztett értelmüket, mint ahogy a szimbólumok a hétköznapi ember számára nem jelentenek sokkal többet az elsődleges és kézenfekvő jelentésüknél. A Hold egy égitest, a víz közeg vagy éppen ital, az oroszlán pedig egy állat és nem is gondolunk arra, hogy az első kettő a női erő különféle kifejeződései, az utóbbi pedig az erő, a szenvedély, a bátorság és még sok más szimbóluma.

Azok számára, akik elindultak a belső úton, megismerték a függőleges világképet, elsajátították az analogikus gondolkodást, ennek következtében feltárult előttük a szimbólumok világa, és az emberek-események közötti összefüggéseket is máshogy értékelik már, ma is teljesen természetes dolog az „ördög bibliájának” olvasása, azaz a kártyajóslás, és az abból leszűrt jelzések alkalmazása az életük különböző területein.

 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!