Logo

Magyar kártya

A magyar kártya neve kicsit megtévesztő, hiszen szerkezete, színei, rendje a 15. századi német kártyára épül és nem kizárólag itthon, de számos más országban is elterjedt: Ausztria, Szlovákia, Horvátország stb...

Magyar kártya

Története

A magyar kártya a nevével ellentétben nem csak hazánkban elterjedt, sőt nem is ide nyúlnak le keletkezésének gyökerei. Pontosabban az ezen a néven használatos paklit egy magyar kártyafestő készítette, de a pakli szerkezete, a lapok színei és rendje a XV. században keletkezett német kártyára épül.

A magyar kártya hazánkon kívül a szomszédainknál terjedt még el: Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, Erdélyben, Szlovéniában, Horvátországban és Dél-Tirolban is. 

A keletkezése a XVIII. század végére, XIX. század elejére tehető, amikor egész Európában jellemző volt a forradalmi hangulat (1798 a Nagy Francia Forradalom kitörése). Tulajdonképpen ennek tiszteleg a magyar kártya is, de a figurák nem testesíthettek meg magyar hősöket, mert az akkor hazánkban már nagyon szigorú cenzúra nem engedte volna forgalmazni a paklit.

A tervező Scneider József, aki egy svájci dráma, Schiller Tell Vilmosának (1827-ben mutatták be Kolozsvárott) szereplőit festette a lapokra.

A magyar kártya alapvetően játékkártya, nem kártyajóslás céljára készült. Rendkívül népszerű kártyajátékok a zsír, makaó, snapszli vagy snapszer, ferbli, felsős és az ulti.

A pakli szerkezete, megfejtés

A kártya négy színsora párhuzamba állítható a francia kártya és a tarot színeivel is: piros (vagy szív) = kelyhek és kőr, tök = érmék és káró, makk = botok és treff, zöld = kardok és pikk. A négy ász a négy évszakot szimbolizálja, azaz a makk ász a tél, a piros ász a nyár, a zöld ász a tavasz, a tök ász pedig az ősz képét viseli.

A tarothoz hasonlóan a színek itt is kijelölik az élet egyes területeit, illetve azokat a jellemvonásokat, amelyek az analógiás gondolkodás szerint ehhez kapcsolódnak.

A piros képviseli a szeretet dolgait, a családot, rokonságot, egyéb érzelmeket, ugyanakkor a szélsőséges, eltúlzott dolgokra is felhívja a figyelmünket.

A tök a realitáshoz áll közel: munka, előmenetel, pénz, de képviseli a bőséget, illetve azon dolgok termőre fordulását, amiért régóta dolgoztunk már.

Zöld: váratlan események, feléledő lendület, ugyanakkor a meghasonlás, akadályozottság, fizikai és szellemi kihívások is jellemzőek ennek a színnek a kártyáira.

Makk: mint a spirituális kör vége, a tél szimbólumával jelölt lapok valaminek a végét, lezárását, megakadását, megfagyását mutatják. Ugyanakkor a rejtőző, alvó élet, egy zár megnyitásának lehetősége, a hosszabb távon észrevehető fejlődés is ennek a színnek a körébe tartozik..

A csomag VII-től IX-ig számozott lapokból áll, amelyek Tell Vilmos történetét mesélik el: csónakban evez, búcsúzik a családjától stb. Az ennél magasabb, személyeket megtestesítő lapok az opera szereplőit ábrázolják, akiknek a neve rá is van írva az egyes lapokra, a korra jellemző, szép kalligrafikus betűkkel.

A piros alsó a Kuoni pásztor, a piros felső Geszler Hermann, a zöld alsó Fürst Walter, a zöld felső Rudencz Ulrich, a tök alsó Reding Itell, a tök felső a Stüszi vadász, a makk alsó Harras Rudolf, a tök felső maga Tell Vilmos.

A számozott és figurás kártyák kártyajóslás-beli megfejtése itt is a számmisztikára támaszkodik.

A hetes a mágia száma a számmisztikában. A lehetőségeinket jelöl ki, amit saját magunk vagy a környezetünk szerint, illetve tehetségünk, tanultságunk, származásunk stb. alapján megtehetünk.

A nyolcas a végtelen körforgás, a hol fent-hol lent ismétlődésnek lapja. Konfliktusokat jelöl, de arra is felhívja figyelmünket, hogy minden rossznak is vége szakad egyszer.

A kilences a legnagyobb egyéni szám, így a beteljesedést, megvilágosodást mutatja. A dolgok nagy erővel és lendülettel történnek az égisze alatt.

A tízesben magasabb szinten kezdődnek újra a dolgok, a nagy szerencse, nagy erejű pozitív fordulat száma.

Az alsó a tudatalattinkban meghúzódó dolgok tükre, legyenek azok még felszínre nem került, vagy a mélybe száműzött dolgok. Az ösztönök és megérzések világa.

A felső ezzel szemben a tiszta tudat, a tudatosság, a nyilvánvaló illetve megtanulható dolgok szimbóluma.

A király a hatalom különféle aspektusaira hívja fel a figyelmet: az önuralomtól a mások felett való zsarnokoskodásig nyúlik a skála. Jelentheti azt is, hogy úrrá kell lennünk valamin.

Az ászok a nagy szerencse, a kihagyhatatlan lehetőség lapjai. Égiszük alatt a dolgok hatalmas lendületet kapnak, illetve támogatásban részesülnek.

Kirakási módok

A kártyajóslás kirakás a magyar kártya esetében is alapos keveréssel kezdődik. Majd elemeljük a paklit és az eredetihez képest fordított sorrendben összerakjuk.

Egylapos kártyajóslás

Ha konkrét kérdésre határozott választ várunk, húzzunk egyetlen lapot és annak jelentésén meditáljunk.

Kiszámoló

A megkevert és elemelt pakliból számoljuk le és tegyük félre a következő lapokat – ha általános képre vagyunk kíváncsiak, mindet, ha csak bizonyos területekre, akkor csak azokat: 

1. lap: család

5. lap: pénzügyek

7. lap: munka és/vagy tanulás

10. lap: egészség

19. lap: szerelem

21. lap: vállalkozás, törekvések

27. lap: szerelem, párkapcsolat 

13 lapos kártyajóslás 

Ez egy bonyolultabb módszer, de átfogó képet ad a közeli és távoli jövőről. Először is ki kell választanunk a pakliból a kérdezőt megszemélyesítő lapot, amely férfi esetén a piros király, nő estén a piros felső, e köré kerülnek kirakásra a megkevert, elemelt és elterített pakliból kihúzott kártyák.

A kirakás alapja egy kereszt (függőlegesen hat lap, vízszintesen öt lap, amely a függőleges vonalat föntről a harmadik kártyánál metszi). További négy lap kerül a kereszt által a síkból kivágott területekre.

A kártyajóslás során lapok kirakását és olvasását is spirál alakban kell lefolytatni, a közeljövő lapjai a 6-13. kártyák (külső kör), míg a távolabbit az 1-5. kártyák mondják el (belső kör).

 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!