Logo

Bátran támaszkodjunk az angyalainkra!

... fizikai síkon túl számos területen zajlik az életünk, és hogy senki sincs egyedül ezen a Földön. Akkor sem, ha időnként ez a félelmetes érzés keríti hatalmába!

Bátran támaszkodjunk az angyalainkra!
Nov/04

Társas magány, vagy elzárkózás? 

A mai kor emberének egyik legfélelmetesebb érzései közé tartozhat, amikor a nyakába szakad a „felismerés”, hogy egyedül van a világban, minden rajta múlik az életében. Ez óriási felelősség és kiszolgáltatottság, amelyet nehezen visel a modern ember. Ezt a félelmetes érzést mélyíti el bennünk az élet minden területére kiterjedő materializmus, és a földhöz ragadt gondolkodás.

Az egyház uralta vallásosság nyomása alól menekülő, felvilágosult emberek, valamint a szocializmusban eltelt évtizedek hazánkban igen erőteljesen aláásták a láthatatlan, megmagyarázhatatlan dolgokban való hitet.

Az igazság odaát van? 

Pedig egyre több szó esik arról, hogy a fizikai síkon túl számos területen zajlik még az életünk, és hogy senki sincs egyedül ezen a Földön. Ez két ok miatt lehet így:

az egyik oka, amely talán a materialista embernek is kézzelfogható, és élmény szinten is bizonyítható, hogy mi emberek mindannyian összekapcsolódunk különböző szinteken. Érzelmileg, és tapasztalatainkban is befolyásoljuk egymás sorsát, illetve képesek vagyunk egymásnak tudást átadni, nem verbális eszközökkel. Újra és újra összetalálkozunk a megfelelő egyénekkel, és sorsunk minden igyekezetünk ellenére összefonódik, amíg meg nem tanítjuk egymásnak az adott életszakasz leckéjét.

A másik oka annak, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem csak mi emberek élünk értelmes, kreatív és lelkileg gazdag entitásokként a Földön, a tér-idő ezen pontján. Körülöttünk számos, különböző energiaszintű, testetlen vagy csak bizonyos esetekben érzékelhető testű élőlény van jelen, akik különféle lelki-szellemi minőségeket képviselnek, és be tudnak kapcsolódni az életünkbe, ha kérjük. 

Vallások és hitek

Az ember ősidőktől fogva tudja, hogy különféle lények (tündérek, manók, szentek, angyalok stb.) veszik körül. A számos emberöltő alatt azt is kitapasztalta, hogy ezek közül melyek segítők, és melyek ártók, melyikkel lehet, érdemes, és milyen módon lehetséges jóban lenni. Sajnos a materializmus felé vezető úton ezen ismeretek egy részét a vallás, másik részét a mesék világába száműzték, vagy egész egyszerűen elfelejtették.

A keresztény vallásban nem csak az élet különböző területeinek, de a különféle földrajzi helyeknek és városoknak is megvannak a védőszentjei. Az ő feladatuk az, hogy ezeken a belső vagy külső területeken rendet és igazságosságot biztosítsanak, egyengessék az utunkat és megóvjanak a csalódásoktól. A Jóisten mellett ezekhez a védőszentekhez is szokás imádkozni, ünnepeik az évkör ritmusában megadják a vallásos ember lelki életének és lelki munkájának irányát.

A különféle vallások rendszerének másik fontos részét képezi a különféle „egyéb” szentek és angyalok hierarchiájának ismerete, amely tudásnak az is része, hogy mely angyal az élet mely területéért felelős, milyen a hatásköre, kivel áll kapcsolatban, mikor lehet vele kapcsolatba lépni, és hogyan lehet vele élő és tartalmas kapcsolatot teremteni és folytatni.

A keresztény mitológia szerint az angyalok a hierarchiában lejjebb helyezkednek el mint a szentek, viszont közelebb is állnak az emberhez. Bátrabban megszólíthatóak, sőt a tény, hogy mindenkinek van saját védőangyala, megmutatja, hogy nem elvetemültség őket a napi csip-csup problémáinkkal zavarni, és a segítségüket kérni.

Angyalkártyák és változataik

Az angyalkártyáknak számos változata létezik. Valószínűleg ez is arra utal, hogy az ember mennyire bensőséges viszonyban lehet ezekkel a tiszta, romlatlan, önzetlen entitásokkal, amelyeknek egyetlen célja a segítségnyújtás. Rendkívül tiszteletreméltóak, hiszen ők Isten küldöttei, akik önálló akarat híján a tőle kapott szeretetet és bölcsességet gátak nélkül továbbítják felénk. Ugyanakkor nincs szükség arra, hogy térdre boruljunk előttük, elég, ha a megfelelő tisztelettel és a kívánatos hangvétel mellett fordulunk hozzájuk.

1.) Az angyalkártyák egy része konkrét témakörhöz kapcsolódik, mint pl. a Szerelem angyalai jóskártyák, Gyógyítás angyalokkal vagy az Életcélok jóskártya.

2.) A második csoport a napi útmutatás nyújtó vagy meditációs témákat kínáló paklik (Meditációk angyalkártyával, Napi útmutatás angyalodtól, Angyali üzenetek, Üzenetek az angyalaidtól stb.)

3.) A harmadik nagy csoport, amelyek használatakor csak az arkangyalokkal (vezető angyalok) kommunikálunk, az egyik esetben mindegyikkel egyszerre, a másik esetben az egész paklit valamelyik arkangyalnak dedikálták (Rafael / Mihály arkangyal kártyák).

Az angyalkártyák a szó klasszikus értelmében nem jóskártyák, sokkal inkább az üzeneteken és sugallatokon van a hangsúly, amelyeket ezektől a segítőkész, gondoskodó és támogató lényektől kaphatunk. Nem a jövőt tárják fel, hanem inkább felvetnek dolgokat, gondolatokat ültetnek a fejünkbe, amelyeken érdemes meditálnunk, majd saját belátásunk szerint továbblépnünk.

A legtöbb paklit, illetve angyalkártyavetéssel kapcsolatos könyvet olyan érzékeny médiumok írták, akik nem csak, hogy képesek voltak kapcsolatba lépni az angyalokkal, hanem nagyon határozott útmutatást is kaptak tőlük. A különféle paklik más és más helyekre köthetőek be az idő folyamát illetően: az Atlantiszi jóskártya időszámításunk előtt két és fél évszázaddal kezdődött kultúra lelki és erkölcsi alapjaira, illetve ennek arkangyalaira támaszkodik, míg az Életcélok jóskártya napjaink a jelenkor problémáit feszegeti.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!