Logo

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 6.

Folytassuk a Rider-Waite tarot kártya nagy arkánumainak elemzését a szimbólumok szempontjából! Eddig is láthattuk, hogy a kártyákon gyakorlatilag egy tollvonás sincs fölöslegesen, hiszen az alkotóik alaposan átgondolva alakították ki minden egyes lap látványtervét. Az alakok ruhája, mozdulatai, sokszor az arckifejezése, lábtartása, a kezekben tartott tárgyak, sőt az ülőhelyek, a háttér és az égitestek is számítanak egy-egy kártya „megfejtésekor“.

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 6.
Apr/17

A nagy arkánumok egyes lapjairól teljes könyveket lehetne írni, mi csak a legfontosabb szimbólumok megfejtéseire hívjuk fel az olvasó figyelmét. 

Volt már arról szó, hogy a hat lapos tarot kirakások, amelyek kizárólag a nagy arkánumokat alkalmazzák, nagyon erőteljes munkára alkalmasak. Az aránylag alacsony lapszám, és a szimbólumokkal teletömött, kristály-megjelenítésűre csiszolt végtelen gazdag jelentéstartalmú kártyák igen nagy horderejű jóslásokra alkalmasak. Lássunk most két olyan  kártyalapot, amelyek érdemtelenül és félreértésből kerültek az „utált” tarot kártyalapok közé!

 

XII. Akasztott ember 

A 12 szám a numerológiában a megnyilvánult univerzum száma, azaz azok a pontok, ahol az eszme a valóságba lép: 12 tanítványa volt Jézusnak, 12 a bolygók száma, 12 zodiákus van a horoszkópban, 12 hónap van egy évben, 12 ház van az asztrológiában, Jákob 12 fia 12 törzset alapított Izrael földjén, Arthur király kerekasztala körül 12 lovag gyűlt össze stb..

Különféle kvintesszenciái szintén elgondolkoztatóak: a 6+6 arra utal, hogy magunkban kell megtalálnunk a társat, ha nem akarunk egyedül maradni, a 3x4 a múlt, jelen, jövő elengedését várja tőlünk, azaz arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem egészséges megakasztanunk az időfolyamot. 

Az egyik leggyakrabban félreértett kártyalap. Semmi köze az öngyilkossághoz, gyilkossághoz, halálhoz, kínzáshoz, áldozatisághoz stb.. 

A képen látható szinte nőies fiatal férfi saját elhatározásból mászott fel a fára, akasztotta be a lábát a hurokba és teszi hátra a kezeit. A figura arca nem fejez ki szenvedést, sokkal inkább emelkedett az arckifejezése.

Ennek a figurának feladata van: az eddig megszerzett tapasztalataiból ki kell szűrnie a folytatást, azaz létre kell hoznia  a Nagy Művet. Látszólag tehetetlen és elhagyatott (magányos), de mindennek célja van: a világot most háttérbe kell szorítania ahhoz, hogy a belső világa kitárulkozhasson. 

Ruhájának fura elhelyezkedése (nem lóg a nyakában, illetve a tunika szoknya része sincs felcsapódva, ahogy a gravitációs erő megkívánná) utal arra, hogy érdemes a lapot fejre állítani, és ha így teszünk, látni fogjuk, hogy olyan, mintha táncolna. 

A kereszt (pontosabban T-betű) egy Tau-kereszt vagy más néven Szent Antal-kereszt.  Ennek nincs köze a Krisztus megfeszítésére szolgáló kereszthez, a nevét onnan kapta, hogy Szent Antal pásztorbotja ilyen formában végződött, és ennek megfelelően az ő követői gyakran ilyenre faragták a botjuk végét.

A Tau-kereszt szoros kapcsolatban áll az egyiptomi (ankh) és a kopt (őskeresztény) kereszttel, ez utóbbi kettő tulajdonképpen az előbbi kiegészítése (a tetején egy kör vagy tojásdad alakú gyűrű található). 

A kereszt az életet, életerőt szimbolizálja, az egyiptomi változat Ízisz és Ozirisz szimbólumát egyesíti, ami azt jelenti, hogy ez a szimbólum összekapcsolja az eget és a földet, kulcsa nyitja az élet és a halál kapuját. Számos istenség alkalmazza ezt a jelet, hatalom és halhatatlanság gyakorlására, az éltető vízhez és levegőhöz való hozzájutásra, a hétköznapi emberek szemében az élet és a termékenység szimbóluma volt.

További utalás arra, hogy az ember keresztre akasztása nem az életére törést jelenti: a Tau-kerszet láthatóan élő fa, amely tele van levelekkel, hajtásokkal. 

Az alak feje körül sugárkoszorú van, amely egyértelmű jelzést ad arra, hogy az ember kapcsolódási pontot jelent az univerzum és az isteni minőség között. A lábai pozíciója sem véletlen: háromszöget zár be általuk, amely az égi igazság felé való törekvés szimbóluma. 

A hat lapos tarot-ban, a különféle döntésjátékokban általában érdemes azt az utat választani, ahol az Akasztott kártyája megjelenik, hiszen a mély bensőnkből meghozott határozott döntést szimbolizálja.

 

XIII. Halál 

Ami a kártya numerológiai jelentését illeti: a 13 az a pont a számok sorában, ahol a látszat megszűnik és színre lép a valóság, a szellem győz az akarat felett. A 10 az isteni száma, a 3 az anyagé. Együtt a kettő arra hívja fel a figyelmet, hogy győzzük le a fizikai világ korlátait, ahhoz, hogy megtapasztalhassuk isteni mivoltunkat. 

Ez a másik rendszeresen félreértett kártya. A halál és a csontváz ijedtséget okoz annál, aki látja, pedig aki ebben a világban él, annak el kell tudnia fogadni (sőt valahol mindenki igényli is), hogy minden folyton változik. És abban a pillanatban, hogy valami átalakul, az előző formája meghal, de ugyanez megfordítva is igaz: az ember halála is csak átalakulás. Az ember értékes részei, a szellem és lélek halhatatlan, azaz a halálunkkal nem tűnik el. 

Gyakran áll elő olyan helyzet az életünkben, amikor dolgokat túlhaladottnak érzünk. Ezek lehetnek kapcsolatok, viszonyok, munkák és egyéb feladatok stb.. El kell engednünk a régit ahhoz, hogy fogadni tudjuk az újat, hiszen amíg ez nem történik meg, egész egyszerűen nem jut el hozzánk a változás szele. A halál kártya erre hívja fel a figyelmet: gyászoljuk meg, engedjük el és örüljünk az újnak. Ne essünk abba a hibába, hogy az egyszerű, hat lapos tarot kirakásokban végként értékeljük ezt a kártyát, vagy elkerülendő útnak állítjuk be! 

Folytatjuk!

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!