Logo

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 1.

Nagyon sokat írtunk már eddig is arról, hogy a tarot kártya lapjai tele vannak szimbólumokkal. Az üzeneteik jelentős részét ezek révén közvetítik.

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 1.
Feb/11

Mért van szükség a tarot kártyajóslás során a szimbólumok ismeretére? 

Ha a tarot kártyajóslás rejtelmeivel foglalkozó jós a mások által leírt jelentések megtanulásával kezdi is el a munkáját, előbb-utóbb mindenképpen érdemes időt szakítania arra, hogy egyenként kézbe véve a lapokat aprólékosan elnézegesse őket, megkeresse a szimbólumokat, megtanulja azok jelentését. Ez a munka előbb-utóbb olyan tudásanyagot ad számára, amely „kártyák fölött átnyúlóan” bárhol és bármikor kiegészítheti a tudását. A Nap, a Hold, a Felhők, a csontváz, a kard, az irányok – hogy csak néhány szimbólumot említsünk – gyakorta megjelenik a kártyákon, így ha ezek jelentését megtanuljuk, mindig találhatunk egy vezérszálat, amelyet megfogva felfejthetjük a jelentést a tarot kártyajóslás során. 

Minden szimbólum 

Ez is többször szóba került már a blogban, hogy a látható világunkban minden létező dolog szimbolizál valamit. Szimbólumok sorából épül fel az emberi arc vagy testalkat, egy tájkép vidám vagy borongós színei, formái mind-mind önmagukon túlmutató információt hordoznak. Aki a látható világon túlra akar tekinteni – különösen, ha ebben másokat is vezetni akar, mint egy másoknak végzett tarot kártyajóslás során – nagyon fontos, hogy felismerje és olvassa ezeket a szimbólumokat. Sokan közülük ősi képek, ősképek, azaz végig kísérik az emberiség történetét és lelki-spirituális fejlődését. Mások népekre vagy kultúrára egyedileg jellemzőek, megint mások kisebb népcsoportok, családok, baráti körök számára hordoznak csak jelentést. 

Az is nagyon fontos, hogy ezeket a szimbólumokat be tudjuk illeszteni a függőleges világképbe is, azaz ne kizárólag memoriterként magoljuk be a jelentésüket, hanem éltessük őket, engedjük, hogy dolgozzanak a lelkünkben, megszólaljanak az ajkunkról a tarot kártyajóslás során. 

Ezért indítjuk ezt a sorozatot, amelyben a tarot kártya ismertebb és kevésbé ismert szimbólumait vesszük sorra a pakli lapjai alapján. Kezdjük a nagy arkánumokkal, amelyek sokszor a kis arkánumok és az udvari lapok nélkül vesznek részt a tarot kártyajóslás kirakásaiban! 

A Nagy Arkánumok szimbólumai

0. Bolond 

A Nagy Arkánumok kezdőlapjának száma a 0. Számmisztikailag ez a magot jelképezi, azokat az erőket és információkat, amelyekből a későbbiekben a megfelelő gondozás következtében kifejlődhet valami. Ez a mag jelen pillanatban magába van zárva, nem kommunikál és még nem is változik. Mozdulatlansága ellenére magában hordja a jövőt és minden létező lehetőséget képvisel. 

A figura, a „Bolond” tulajdonképpen vándor (a vállán vándorbot és batyu), aki nem az országutakat járja, hanem éppen elindul az élet, a tapasztalás útján. Annak ellenére, hogy a batyuja minimális méretű, a ruháján látszik, hogy nem szegény. Ruhája díszes, botja faragott, batyuja míves. 

Nincs úticélja, a célja maga az út, a tapasztalás. Gondtalan (ezért bolond), mert még nincsenek tapasztalatai, amelyek megkeserítették vagy befordították volna. Ugyanakkor mindent tudó is, mert nem húzzák le az előítéletek, nem veszik el a kreativitását a világ begyepesedett, konok, korlátolt dolgai. Ugyanakkor arca finom vonásain látszik, hogy nem tudatlan, sőt intelligens és érzékeny. Égre tekintő figurája azt szimbolizálja, hogy elsősorban az emelkedett dolgokra irányul a figyelme. 

A Bolond megszemélyesíti az új kezdetet és az újrakezdést is, a gyermeki tiszta lélek nyitottságát a világra, a tanulásra való készséget, amely bármely életkorban társunk lehet. Ő a vég és a kezdet, ha belegondolunk az ő attitűdjére kizárólag ez egészen éretlen és nagyon bölcs lelkek képesek. Így megtestesíti az idős kor bölcsességét is. 

A jobb fölső sarokban a Nap a tudást és a teljességet, az erőt és tenni akarást szimbolizálja. Ragyogása biztosít bennünket arról, hogy a Bolond útja nem a sötétségbe, nem alantas dolgok közé vezet. 

A kutya szimbolizálta dolgoknak többnyire modern világunk is tisztában van, de igen ám, Bolondunk nadrágszárát szaggatja ez a hűséges és okos állat, ami arra utal, hogy a viselkedése esztelen, irracionális, így csak átmenetileg tartható fenn. A Bolond otthontalan és gyökértelen, a kutya pedig évmilliók óta gazdája házát őrzi.

A figura jobbról balra, azaz a jövő felől a múltba tart. Ez is jelleme irracionalitására utal: aki elvet minden kapcsolatot a racionális világgal, orrát a magasba emelve, virágokat szagolgatva és dúdolva halad, nem tud és nem is akar birtokolni semmit (se tárgyi, se mentális dolgokat), az előbb-utóbb orra esik. 

Korai leírások káoszként jellemzik a Bolondot körülvevő dolgokat. Ebben a vonatkozásban párhuzamba vonható a Hold és a Torony kártyájával is, hiszen mindkettő zűrzavart ír le. Nagyon szignifikáns eltérés azonban, hogy ez az „őskáosz”, amit itt sejthetünk inkább letisztultság, tiszta lap (ahogy Rider igyekszik is a kártya képén kifejezni ezt), míg a Torony egy sokáig tartogatott helyzet felrobbanásáról, és az újrarendeződés előtti káoszról szól, a Hold pedig az ember belső tanácstalanságát, saját lelkének kiismerhetetlenségét írja le.

 
 
 

Copyright © 2022 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!