Logo

Egy okkultista kártya - Crowley-tarot

Az egyik legismertebb jóskártya fajta, mégis sokan tartanak tőle. Aleister Crowley tarot kártyái ugyanis egyesek számára sötétséget, fekete mágiát jelentenek. Ismerkedjen meg a Crowley-tarot kártyákkal.

Egy okkultista kártya - Crowley-tarot
Sep/10

Nem véletlen, hogy sokan a világon azt feltételezik, hogy a Crowley-kártyák – más néven, a Thot tarot kártyák - az ördögtől valóak, hiszen megalkotója, Aleister Crowley okkultista tanokban hitt, és azokat közvetítette is. Vitatható személyisége és gondolkodása miatt nehezen vált közkedveltté a kártyája, noha az utóbbi időben elég felkapott lett, és sokan használják jóslásra, vagy épp önmaguk megismerésére.

Rendkívüli kártya

Az okkultista mester nagy hangsúlyt fektetett a pakli szépségére, megjelenésére, ezért Lady Frieda Harris művészt kérte fel, hogy rajzolja meg a szimbólumokat, természetesen az ő elképzelései szerint. Ezért is mondható különlegesebb kártyának Crowley tarotja, mint az általában nagy ismertségnek örvendő Rider tarot. Az egyedi paklit több mint 5 éven át alkotta a páros.

Crowley hatalmas spirituális tudását jellemzi, hogy kártyáit mesteri módszerrel dolgozta ki. Nem véletlen, hogy hosszú időn át tartott a megalkotása, hiszen nemcsak szimbólumokat rajzolt, hanem egyéb ezoterikus szempontokat is figyelembe vett. Így használt fel például csillagászati kapcsolatokat is: a bolygóállások és csillagjegyek viszonyával is számolt. Továbbá a kártyalapokon szereplő számok is nagy jelentőséggel bírnak Crowley olvasatában.

Több különböző vallás, hitvilág és ezoterikus tan ismeretét használta fel a lapok jelentéseinek megírásakor, ilyenek: a kabbala, az alkímia, a mágia, az asztrológia, a kelták ősi tudása, valamint egyiptomi és mediterrán mitológikus szimbólumok.

Néhány egyediség

Fentebb már említettük, hogy sok különbség húzódik meg a Crowley és a Rider tarot közt. Az egyik például, hogy míg a hagyományos tarot jóslásnál 78 lapot, tehát a Nagy és Kis Arkánumot is felhasználják, addig a Crowley-kártyák esetén csak a 22 lapos Nagy Arkánumból vetnek. Ezek azok a lapok, melyek pontosabb valóságot festenek le, ezek írják le legrészletesebben az emberi jellemzőket, mutatják a helyes irányt, és a sorsot.

A különféle mágiák és ezoterikus tanok felhasználásával készült lapok jelentésükben is elválnak a Ridertől. A VIII-as számú lap Crowley-nál az egyensúlyt jelenti, míg a Riderben az erőt. Hasonló eltérés tapasztalható az XI-es és XX-as számú lapoknál. Előbbi a Rider tarotban az igazságszolgáltatás kártyája, míg Crowley-nál a vágyat jelenti, az utóbbi, azaz a XX-as lap viszont nagyobb differenciát mutat. A hagyományos tarot pakliban a lap neve Végítélet, mely valami új kezdetét vetíti előre, a feltámadást ábrázolja. Crowley mester azonban másként értelmezte ezt a lapot: a Vízöntő időszakával kapcsolta össze, és Eon névvel látta el. Szemben a feltámadással, ebben az esetben egy új dolog megszületését és a jövőt társítja a kártyához.

Kirakási módjai

Általában egy lapból is nyerhetünk némi információt, ezt nevezik a "nap lapjának". Nincs más dolgunk, mint kihúzni egyetlen kártyát, és értelmezzük felvetett problémánknak megfelelően. Létezik egy bonyolultabb kirakási mód is, ezt kelta keresztnek hívják. Ebben az esetben már komolyabb összefüggéseket vizsgálhatunk aktuális kérdésünket illetően, és mélyebb információval szolgálnak felénk a lapok. Elsődlegesen akadályok, döntések esetén érdemes ezt a módszert alkalmazni.

A kelta kereszt kirakásához 10 lapra van szükségünk, természetszerűleg véletlen húzás alapján választjuk ki a lapokat.

Meghatározott sorrendben kell kivetni a lapokat. Elsőként egy keresztet kell kapjunk, és emellé kell még 4 darab lapot helyeznünk. A kártyák értelmezései a következők.

  1. lap: a kiindulási pont, maga a probléma
  2. lap: az adott kérdést erősítő vagy gyengítő kártya (kereszt irányban helyezzük rá az első lapra)
  3. lap: az értelem lapja (ez kerül az 1-2. lap fölé)
  4. lap: nem tudatos megérzések, energiák kártyája (ez az 1-2. kártya alá kerül)
  5. lap: a közeli múlt befolyásait mutatja (baloldalra tegyük)
  6. lap: a jövőképet festi le, események, befolyások (jobboldalra tegyük)

Így alakul ki egy kereszt az asztalon, ezek mellé alulról felfelé haladó irányba helyezzük el a maradék lapokat.

  1. lap: érzelmi viszonyunkat fejezi ki, amivel az adott szituációra hathatunk
  2. lap: külső hatások, személyek, események kártyája
  3. lap: remények, félelmek mutatója
  4. lap: az eredmény, az út, amit követnünk kell, maga a megoldás

Figyelem! A kártyák értelmezése viszont nem ebben a sorrendben végzendő.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!