Logo

A tarot kártya jelentése sose igaz! Kártyafejtés haladóknak

Meglepő, ugye, hogy pont egy kártyavetésekről szóló blogban olvasol címként egy ilyen kijelentést? Természetesen nem arra gondoltunk, hogy a kártyavetés nem működik vagy hogy „hazudik” a kártya. Pusztán arra akartuk ezzel az erős megfogalmazással felhívni a figyelmet, hogy a kártyák szimbólumokkal dolgoznak, a szimbólumoknak pedig az a tulajdonsága, hogy nem lehet megfogalmazni őket (vagyis amint kimondjuk hamis, hiszen csak egy apró részét fejezi ki).

A tarot kártya jelentése sose igaz! Kártyafejtés haladóknak
Jan/22

A kártyák jelentése, a jóslat sugallta gondolatok pontos és gazdag információtartalommal való megfejtéshez kissé el kell szakadnunk a hagyományos és hétköznapi gondolkodásunktól, lehetőleg át kell kapcsolni az agyunkat. Ez nem csak akkor fontos, ha mi vagyunk a kártyajósok, hanem akkor is, ha nekünk fejtenek, hiszen a „lefordítás” az ahol a legtöbb információ elveszik. 

A függőleges gondolkodás gyökerei 

Az ezoterikus gondolkodók egy része azt állítja, hogy az emberiség hanyatlása akkor kezdődött el, amikor beszélni kezdett. Előtte volt egy aranykornak nevezett időszak, amelyben az emberek még minden, ma emberfelettinek tartott tudás és képesség birtokában voltak: gondolatolvasás, levitálás, intuíció, jövőbelátás, távolbalátás, tisztán érzékelés stb.

A beszéd volt az, amely először megkívánta az embertől, hogy a tiszta érzéseket és átfogó gondolatokat szavakba öntse, azaz lefordítsa az azóta már egyetlennek tartott emberi nyelvre. (Pedig számos emberi nyelv van: a szimbólumok nyelve, a testbeszéd, a színek szava stb.) 

Ahhoz, hogy a gondolkodásunkat át tudjuk hangolni a tarot kártya jelentése megértéséhez szükséges keretek közé (vagy még inkább úgy mondhatnánk, hogy keret-nélküliségre), meg kell értenünk néhány fogalmat. Ezek: szimbólum, princípium, analógia.

Ezek a fogalmak az ún. függőleges gondolkodás alappillérei, egy olyan világ tartópillérei, ahol az alkotó  energiák szerint tartoznak össze vagy különíthetőek el a dolgok. 

Mik azok a princípiumok? 

A princípium szó önmagában alapelvet, elgondolást jelent. Egy olyan első gondolatra utal, amely megelőzi a teremtést, a cselekvést, egy olyan energiacsomagot testesít meg, amely magában hordozza a létrejövő valaminek minden lehetséges tulajdonságát, sőt még az élettörténetét is, mint a csírázó mag a majdani növényét.

A titkos tanításokban az első beszél az elsődleges princípiumról, amely egyszerre magyarázza a világ teremtését és isten létét: eszerint létezik egy mindent átható és mindenhol, minden időpillanatban jelenlevő örök, határtalan és változatlan alapgondolat, amelynek nyomán minden létező létrejön és van. 

Ezoterikus olvasmányaid során gyakran találkozhatsz ezzel a szóval különféle összetételekben is, mint női- (vagy férfi-) princípium, Mars-princípium (és ugyanígy az összes többi bolygóra vonatkozóan, Kos-princípium (és ugyanígy az összes többi jegyre vonatkozóan). Ebben az esetben a kötőjellel elétagolt dolog összes (látható és nem látható ismert és nem ismert) tulajdonságát értjük rajta. 

Beszéljünk kicsit a szimbólumokról! 

A szimbólumok a princípiumok megnyilvánulásai fizikai szinten. Ennek megfelelően már vesztettek a princípiumok gazdag jelentéstartalmából, sőt gyakran azoknak csak egy-egy vonását képviselik. Ennek ellenére még mindig szavakkal kifejezhetetlen bőséggel írnak le egy adott dolgot. 

Mi lehet szimbólum? Minden, az égvilágon minden az. Az ember testrészei (a párosokból az sem mindegy, melyik oldali),  virágok, a fák, a madarak, a különféle ásványok,  a bolygók, a csillagok, a Nap, a Hold, a betűk, a nevek, a számok, a színek és még sorolhatnánk. 

Nem lehet elégszer elmondani, hogy a világon minden kifejezi magát, minden beszél hozzánk a szimbólumok nyelvén. Az, hogy milyen az arcunk, a testalkatunk, hogy milyen szervünk betegszik meg jellemzően, mind a lelki és érzelmi berendezkedésünk kifejeződése. Gyakran a tárgyak, amelyek körülvesznek minket, szintén minket fejeznek ki. 

A tarot kártyák illusztrációinak mindegyike szimbólum, egyetlen tollvonás sem került oda véletlenül. A szimbólumok a legtöbb esetben princípiumokra utalnak, így őserőket képviselnek, amelyek között az összefüggést az analógiák mutatják ki. Ezek együttesen mondják el a hozzáértő számára, hogy mi a tarot kártya jelentése. 

Az analógiák foglalják rendszerbe a világunk dolgait 

Az analógiák – a hétköznapi gondolkodásunk ok-okozati összefüggéseitől eltérően – nem egymásból következő, vagyis alárendelt, hanem mellérendelő, „ez van mindig ha ez is van” típusú összefüggéseket takarnak.

Az ezoterikus gondolkodásban – de a tarot kártya jelentése fejtegetésében is – az analógiának az a szerepe, hogy segít szintet váltani. Mit is jelen ez pontosan? 

Az analógiák láncolatban helyezkednek el (egy princípium jelöl egy teljes analógialáncot), a lánc függőleges, fölülről lefelé haladva ugyanaz az információ (más szemszögből nézve a rezgés vagy energia) egyre sűrűsödik.

Ha egy adott princípiummal kapcsolatba kell kerülnünk egy tapasztalat megszerzése végett, az a mi szabad választásunk marad, hogy melyik szinten tesszük ezt, feltéve, ha a változást, amelyet el kell érnie a formálódásunk során, elvégzi rajtunk. Minél kevésbé „manifesztálódott” szinten szembesülünk egy energiával, annál kevesebb fájdalommal jár az integrálása.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!