Logo

Kis Arkánum lapjainak jelentése- I. rész (Kelyhek és Botok)

Miután a múltkoriban elkezdtünk megismerkedni a Nagy Arkánum lapjaival, most a Kis Arkánum lapjait vegyük sorra.

Kis Arkánum lapjainak jelentése- I. rész (Kelyhek és Botok)
Oct/09

Mit jelentenek a tarot Kis Arkánumjának lapjai? – 1. rész: Kelyhek és Botok

A tarot-pakli 78 kártyalapból áll, ezek közül 22 a Nagy Arkánumba, 56 pedig a Kis Arkánumba tartozik. Különböző tarot-csomagok léteznek, azonban az mindegyikben közös, hogy a lapokat 4 csoportba sorolhatjuk.

A Kis Arkánum 4 szimbóluma 

  • A kelyhek az érzelmeket, a szerelmet jelölik (víz elem)
  • A botok az egészség, a kreativitás, az alkotás és a munka szimbólumai (tűz elem)
  • Az érmék az anyagi dolgokra, a pénzre és más értékekre vonatkoznak (föld elem)
  • A kardok a nehézségeket, az akadályokat, a harcokat és a szenvedést jelölik (levegő elem)

Minden szimbólumhoz 14 lap tartozik:

  • 10 számozott lap az ásztól a tízesig, illetve
  • 4 udvari lap, ezek az apród, a lovag, a királynő és a király.

A különböző típusú tarot-csomagok lapjain az ábrázolt figurák különbözhetnek.

Az Osho-tarot-nál például a 4 elem a Tűz, a Víz, a Felhő és a Szivárvány.

A Goddess-tarot-ban a négy elem egy-egy istennőhöz van rendelve: a kelyhek Vénuszhoz, a kardok Isishez, az érmék Laksmihoz és a botok Freyához.

A Kazanlár-tarot lapjai különböző mondavilágokból merítenek, a magyarból, az indiaiból, az egyiptomiból és a perzsából.

A kártyák jelentése

A Kis Arkánum lapjainak szerepe, hogy a tarot-jóslás alkalmával árnyaltabb választ kapjunk a kérdésünkre. Segítségükkel utazást tehetünk saját tudatalattinkba, és feltárhatjuk hibáinkat, valamint utat mutatnak nekünk, hogy tudjuk, merre van a jó irány, hogyan kellene változnunk.

Kelyhek

A Kelyhek a vallást, a papokat és más szellemi vezetőket, az egyházat jelentik. A Kelyhekhez tartozó lapok ugyanúgy az emberek javára szolgálnak, mint ezek a vallási vezetők. Hitet és reményt hoznak, az érzésekről és a lélek dolgairól vallanak.

Kelyhek ásza

Az érzelmi telítettség és egy új kapcsolat kezdetének jelképe.

Kelyhek kettes

Az együttműködésre és a kiegyensúlyozottságra utal.

Kelyhek hármas

Az öröm, a vidámság és a szerencse lapja.

Kelyhek négyes

Fáradtságra, unalomra utal, illetve arra, hogy a kérdező nem értékeli eléggé a dolgokat.

Kelyhek ötös

A csalódás, a szomorúság és a bizonytalanság jelképe.

Kelyhek hatos

Az élvezet, a gyönyör és az érzékiség lapja. A szentimentális látásmódra, az álmodozásra utal.

Kelyhek hetes

Az illúzióra és a megtévesztésre utal, illetve arra, hogy hamis reményekbe ringathatjuk magunkat.

Kelyhek nyolcas

Az útra kelés és a nehéz búcsú szimbóluma.

Kelyhek kilences

Életörömöt, gondatlan időszakot jelöl, amely azonban kéjsóvárságba is átcsaphat.

Kelyhek tízes

A mély szeretetre utal, és arra, hogy a tapasztalt érzelmek valódiak, nem áll fenn az illúzió veszélye.

Kelyhek apródja

A legyőzött féltékenységet, a békülést jelenti. Azt üzeni a tarot-jósláson részt vevő kérdezőnek, hogy bízzon érzéseiben, hiszen jó úton jár.

Kelyhek lovagja

A harmónia és a féltés lapja. Arra utal, hogy ki kell élnünk vágyainkat, és átadni magunkat a ránk váró tapasztalatoknak.

Kelyhek királynője

Az érzelmek kimutatására utal, és arra biztat, hogy osszuk meg mással gondolatainkat, ne érdekeljen mások véleménye.

Kelyhek királya

A spirituális kapcsolatok, a titkos tudás lapja. Azt jelzi, hogy a kérdező intenzív kapcsolatra vágyik a hasonló gondolkodásúakkal.

Botok

A Botok a képességeinkre utalnak; arra, hogy ha valamit elhatároztunk, szerteárad bennünk az energia, hogy meg tudjuk valósítani. A lapok azokat az eszközöket is szimbolizálják, amelyek segítségünkre vannak abban, hogy elérjük ezeket a célokat.

Botok ásza

Jelentése: tett, lelkesedés, energia, mozgás, kezdeményezés, növekedés, fejlődés, vállalkozás. Az új gondolatokra és a minket érő impulzusokra utal.

Botok kettes

A célokat, az új lehetőségeket, a következő lépést jelenti; arra utal, hogy bátran továbbindulhatunk utunkon.

Botok hármas

Az inspirációt, az optimizmust, a céltudatosságot jelenti; de utalhat egy új élet kezdetére is.

Botok négyes

Az örömöt, a sikert, a jól végzett munkát szimbolizálja. Azt üzeni, hogy rengeteg új lehetőség vár még ránk az életben.

Botok ötös

Elsősorban anyagi jellegű csatákat, bizonytalanságot jelent. Arra figyelmeztet, hogy amit terveztünk, balul sülhet el.

Botok hatos

A győzelem és a siker szimbóluma, amely elsősorban anyagi céljaink megvalósulására utal.

Botok hetes

Bátorságra utal. A tarot-kártya arra biztatja a kérdezőt, legyen elé bátorsága ahhoz, hogy kifejezze saját véleményét, és felvegye a harcot a nehéz helyzetekkel.

Botok nyolcas

Az aktivitás, az új célkitűzések, a friss hatások és a karrierbeli előrelépés lapja, amely pozitív hozzáállásra biztat.

Botok kilences

A lap azt jelzi, hogy nehézségek várhatnak ránk, és komoly akadályokkal kell megküzdenünk.

Botok tízes

A kártyalap jelentése arra utal, hogy túl sok felelősség nyomhatja a vállunkat; így nem árt, ha megállunk egy kicsit.

Botok apródja

A kreativitás, az inspiráció, az ötletek lapja, amely azt is jelezheti, hogy egy új életszakasz előtt állunk.

Botok lovagja

A lap valamilyen ránk váró újdonságot, utazást, költözést jelent.

Botok királynője

Az energikus nőt jelképező lap a kedvességre, az őszinteségre és a függetlenségre utal.

Botok királya

A lap a lelkesedést, az önbizalmat, az érett, erős férfit szimbolizálja, aki eltökélt, optimista és ambiciózus.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!