Logo

A Nagy Arkánum lapjainak jelentése

A 78 lapos tarot kártya esetében 56 lap van a Kis Arkánumban és 22 lap van a Nagy Arkánumban. A lapok jelentéseit fogjuk most átnézni a cikk első részében.

A Nagy Arkánum lapjainak jelentése
Oct/08

A tarot-kártya 78 lapja közül 56 a Kis Arkánumba, 22 pedig a Nagy Arkánumba tartozik. Az alábbiakban a Nagy Arkánum lapjainak értelmezéséhez adunk segítséget.

Mit jelentenek a tarot-kártya Nagy Arkánumjának lapjai?

A bolond

A szám nélküli lap a bennünk lévő gyermeket jelenti, aki játékos és előítéletektől mentes. A kártya utalhat a naivitásra, a felelőtlenségre, az ostobaságra és a könnyelműségre is. Azt is sugallhatja, hogy érdemes a szívünkre hallgatnunk.

A mágus

Arra utalhat, hogy készen állunk a ránk váró feladatokra, kihívásokra, amelyek megoldásában az eszünk segíthet. A lap ügyességet, bölcsességet és öntudatosságot is jelezhet.

A főpapnő

Spirituális képességeket, megmagyarázhatatlan dolgokat jelent. Arra utalhat, hogy érdemes hagynunk érvényesülni a megérzéseinket, és hallgatni rájuk. A lap titokzatos erőket, gyengédséget is jelezhet.

A császárnő

A tarot-csomag lapja fejlődésre, megújulásra, termékenységre, újjászületésre utal. Egy az édesanyánkkal való konfliktust is jelezhet, amelyet most sikeresen megoldhatunk. Ötleteink gazdagságára, alkotókészségünkre, kreativitásunkra, művészi hajlamunkra szintén utalhat.

A császár

A kártyalap a függetlenné válás, ám egyben a biztonság és a stabilitás iránti vágy szimbóluma. Ezen kívül utalhat a rendre, a felelősségre, a józanságra és a fegyelemre, de a merevségre és a hatalmi vágyra is.
 
A főpap

A hit, a vallásosság, az erény, az etika, az önismeret, az útkeresés és a bizalom jelképe. Utóbbi nemcsak a másokba, hanem az önmagunkba vagy a jövőbe vetett bizalmat is jelentheti. Utalhat arra is, hogy keressük a választ az élet legfontosabb kérdéseire.
 
 A szeretők

Egy a szerelmi életünkben vagy más területen megjelenő fontos döntési helyzetet vagy változást jelöl, amely egy új élet lehetőségét veti fel. Jelentheti azt, hogy el kell köteleznünk magunkat valaki mellett, vagy felhagynunk a futó kalandokkal.

A diadalszekér

Ez a tartot-lap egy az életünkben bekövetkező nagy változást jelent, melynek során el kell hagynunk megszokott környezetünket. A kártya arra utal, hogy az élet nem más, mint folyamatos tanulás, és hogy bátran lehetünk bizakodóak az új kalanddal szemben – túlzásba azonban ne vigyük.

Az egyensúly

A kártya a kiegyensúlyozottságot, az igazságosságot, a tisztességet, a megvesztegethetetlenséget jelenti. Arra biztat, hogy tegyük le a voksot ezen értékek mellett, hiszen az nagy felelősségtudatról árulkodik, illetve embertársaink elismerését is kivívhatjuk vele.

A remete

A lap a visszahúzódást, a befelé fordulást jelenti, de nem feltétlenül negatív értelemben. Arra utal, hogy itt az ideje behatóbban tanulmányozni és jobban megismerni magunkat, hogy megtudjuk, kik vagyunk valójában, és mi a dolgunk a világban.

A szerencsekerék

A lap magára a szerencsére utal, ami kegyes és kegyetlen is lehet hozzánk. A dolgaink jól is alakulhatnak, de akadályokba is ütközhetünk, amelyek lehetetlenné teszik a szerencsés végkimenetelt.

A vágy

A tarot-csomag lapja az állati őserőt, a szenvedélyt jelképezi. Ezt az erőt és agressziót azonban képesek vagyunk kordában tartani, és előnyünkre fordítani; de teljesen elfedni nem mindig lehet.

Az akasztott ember

A kártya jelenthet egy akadályt, betegséget, de azt is, hogy körülöttünk minden a feje tetejére állt, vagy csapdába kerültünk, így nem tudjuk folytatni az utunkat, kénytelenek vagyunk engedni a kényszernek, és újragondolni elképzeléseinket.

A halál

A kártya valaminek a végét, illetve egyben újjászületést jelent. Ez a vég lehet szomorú, illetve felszabadító is. A lap arra is utal, hogy a véget ért dolgot teljesen el kell engednünk ahhoz, hogy elkezdhessünk valami újat.

Művészet

A lap a kiegyensúlyozottságra, a békére, a harmóniára és a higgadtságra, illetve önmagunk elfogadására és szeretetére utal. Felépülést, gyógyulást is jelenthet.

Az ördög

A kártyalap a sötét oldalt jeleníti meg: a bennünk rejtőző rosszal, a függőséggel, a jó szándék kudarcával, az akarattal ellentétes tettekkel áll összefüggésben. Azt is jelentheti, hogy a kérdező a tűzzel játszik.

A torony

A tarot-csomag ezen lapja a biztonság megingását jelképezi: a magunk köré épített torony falai meggyengültek, ledőlhetnek, így ki kell lépnünk az egykor biztonságot jelentő falak közül. A változás azonban hosszú távon pozitív lehet.

A csillag

Örömöt, reményt, sikert, bölcsességet és megértést jelez ez a kártya. Fontos döntésre is utalhat.

A hold

A döntésre való képtelenség, a bizonytalanság, a változástól való félelem, a rémálmok és a vágyak szimbóluma ez a kártyalap. Negatív érzelmeink lehetnek, illetve félünk az új dolgoktól, amelyek ránk várnak; ezeket az érzéseket el kell engednünk, és továbblépnünk.

A nap

A tarot-csomag ezen lapja arra utalhat, hogy képesek vagyunk legyőzni a bennünk uralkodó sötétséget, és elindulni a világosság felé, újjászületni. A kártya a lehetőségek kihasználására, az életörömre, a melegségre, a bizakodásra, a vidámságra és a vitalitásra utal.

A végítélet

A végítélet lapja arra utal, hogy eljön az a nap, amikor képesek leszünk a maguk valóságában látni a dolgokat, és csak szemlélődni, nem ítélkezni, illetve észrevenni a magasabb összefüggéseket.

Az univerzum

A tarot-kártya lapja az önmagunkra találást, a harmónia elérését jelzi. Kialakul az összhang, minden egy egységet alkot, megtaláljuk a helyünket a világban, és minden helyre kerül.

 
 
 

Copyright © 2023 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!