Logo

A Crowley tarot

A kártya teljes neve Crowley Thoth tarot (a használatáról írt kísérő könyv címe Thoth könyve), amelyben az első név a kártya kifejlesztőjére (Aleister Crowley), a második pedig az egyiptomi Thot istenségre utal.

A Crowley tarot
Feb/09

A kártya rövid története 

A paklit a harmincas évek végén tervezte újra az ősi tarot-változatok alapján Crowley, aki a kor elismert és nemzetközi hírű mágusa volt. Úgy érezte, hogy a saját kártya pontosabban ki fogja fejezni azokat a paramétereket, amelyeket saját munkája során érzékelt és tanult. Alkotótársa Lady Frieda Harris képzőművész volt, ő készítette a pakli lapjain látható merész, a korukhoz képest feltűnően modern, felkavaró, tiszteletet parancsoló grafikákat. 

Az eredeti tervük az volt, hogy hat hónap alatt elkészítik az új paklit, az újratervezés célja mindössze a modernizálás lett volna. Végül öt évig tartott a munka (1938-tól 1942-ig) és a hatálya is fokról fokra kiterjedt: a látványbeli modernizálás átbillent a kártyacsomag teljes újratervezésébe. 

A munka aprólékosságát jól tükrözi, hogy több kártyát akár nyolc változatban is elkészítettek, mielőtt kiválasztották volna a végleges megjelenést. A jelenlegi kiadásban két „extra” lap is megtalálható: a Mágus két változatát a rajongók számára tették bele. Ezek olyan „fázisrajzok” vagy alternatívák, amelyeket vagy Crowley vagy Lady Harris nem fogadott el, és így nem kerültek bele a megszerkesztett csomagba. 

Egyikük sem láthatta meg a Crowley tarot kinyomtatott változatát (Crowley 1947-ben halt meg). Az első teljes kiadás 1969-ben jelent meg, sajnos meglehetősen alacsony színvonalú nyomtatásban. 1977-ben újrafotózták Harris festményeit és egy újabb, színvonalasabb kiadás látott napvilágot. 1986-ban ismét új fényképekkel került kiadásra a pakli, és a jelenleg forgalomban levő Crowley tarot – az előző kiadás újraszerkesztése után – 1996-ban került a boltokba először. 

Crowley célja és elképzelései 

Aleister Crowley okkultista író, költő (továbbá hegymászó és jógi) meglehetősen ellentmondásos személyiség volt. Többek között az Arany Hajnal (Golden Dawn) okkultista szervezet tagja volt, itt ismerkedett meg Edgar Arthur Waite-tel (a Waite tarot megalkotójával), aki később nagy ellensége lett. 1904-ben Thelema néven saját metafizikai filozófiát alapított és saját mágikus folyóirata is volt a The Eqinox. 

Dogmatikus keresztény szülei egy amerikai szekta tagjai voltak, gyermekeiket is ebben a szellemben nevelték. A gyermek Crowley-ban ez komoly sebeket hagyott, többek között azt kifogásolta, hogy a szekta tagjai elvakultságukban nem voltak hajlandóak szektán kívüliekkel érintkezni. Ez a vallási szigor terelte őt a miszticizmus felé apja halála után.

A szigor, amelyben gyermekkorát töltötte, a felnőtt életében szabadosságba csapott át. Kicsapongó szexuális életet élt (nőkkel és férfiakkal), majd a szexuális okkultizmusba is belekóstolt. Később a buddhizmussal is foglalkozott, a raya yogát gyakorolta behatóan és kitartóan meditált a megvilágosodás elérése érdekében. 

Életének egyik legfontosabb mozgatórugója a tudomány és a spiritizmus összeegyeztetése volt, azaz tudományos módszerekkel próbálta bizonyítani a mágia eredményeit. Élete végéig saját filozófiája tökéletesítésén dolgozott. 

A Corwley tarot kártyapakli 

A kártya elnevezése – Thoth könyve – Crowley „egyiptom-mániájából” ered. Egy egyiptomi nyaralás során a feleségét megszállta egy szellem, akinek a segítségével sikerült  kapcsolatba lépniük Hórusszal. Az istenség egy könyvet diktál le az írónak, amely a Törvén könyve címet viseli és Crowley Thelema nevű filozófiájának, illetve az erre alapított titkos társaságnak az Ezüst Csillagnak a törvénykönyve lett. 

A kártya lapjain gyakran feltűnnek az egyiptomi mitológia istenei és szimbólumai. Ezen kívül számos tudományág (pszichológia, filozófia), továbbá a különféle általa ismert okkult rendszerek szimbolikáját is alkalmazta a kártyák megtervezésekor. 

Eltérései a Waite csomagtól 

Számos különbséggel találkozhatunk a két pakli tanulmányozása közben, amin nem is lehet csodálkozni. Ugyan minkét mágust az Arany Hajnal elnevezésű okkult szervezet vezette be a tudomány köreibe, hamarosan szembe kerültek egymással, amelyet Crowley azzal okolt meg, hogy Waite „egy unalmas és elbizakodott ember”. 

A színek esetében Crowley korongok elnevezést használ az érmék helyett. 

A nagy arkánumok lapjai számos ponton térnek el az elnevezéseikben (pl. Szerencsekerék helyett Szerencse, a Világ helyett Univerzum) A Crowley tarot nem cseréli meg a XI. és VIII. számú lapokat, így az Erő lapja (VIII.) helyett a Vágy (XI.), az Igazságosság (XI.) lapja helyett pedig az Egyensúlyozás (VIII.) lapja áll. A Mértékletesség kiváltásra került a Művészet lapjával és a Végítélet helyett az Eón kártyája kapott helyet a pakliban. 

Az udvari kártyákban is vannak különbségek. Waite csomagjában király, királynő, lovag és apród szerepel minden színben, míg a Crowley tarotban a királyt és királynőt a herceg valamint hercegkisasszony  követi. 

A számozott lapok mindegyike saját külön elnevezést kapott. 

Botok (ásztól fölfelé a tízesig): Botok Ásza, Uralkodás, Erény, Lezárás, Küzdelem, Győzelem,  Bátorság, Gyorsaság, Erő, Elnyomás 

Kelyhek (ásztól fölfelé a tízesig):  Kelyhek Ásza, Szerelem, Bőség, Fényűzés, Csalódás, Élvezet,  Kicsapongás, Tunyaság, Boldogság, Kielégültség 

Kardok (ásztól fölfelé a tízesig): Kardok Ásza, Béke, Bánat, Fegyverszünet, Vereség, Tudomány, Hiábavalóság, Beavatkozás, Kegyetlenség, Bukás 

Korongok (ásztól fölfelé a tízesig): Korongok Ásza, Változás, Munka, Hatalom, Gond, Siker, Kudarc, Megfontoltság, Nyereség, Gazdagság

 
 
 

Copyright © 2022 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!