Logo

A cigánykártya kultúrtörténete

A cigánykártya elnevezésű pakli történetének elmesélése azért bonyolult kissé, mert a XIX. században nagy törés állt be benne. Olyasmi történt, amely alapjaiban rengeti meg a cigányság, és a kártyajóslás szerepét, jelentőségét a kártya vonatkozásában.

A cigánykártya kultúrtörténete
Dec/26

A jóslás cigánykártyával az ősidőktől fogva a romák időtöltése és fontos foglalatossága volt, jövendőmondásra, kérdések eldöntésére, annak kiszámolására, hogy valaminek eljött-e az ideje. Természetes dolog volt ez náluk, mint a biblia forgatása, ugyanakkor nem beszélhetünk se függésről, se a kártyavető eltúlzott hatalmáról. Minden családban volt legalább egy „tudó”, a kisgyermekek ebbe nőttek bele. 

A jóslás cigánykártyával teljes egészében a szimbólumok értésén, ismeretén, olvasásán és alkalmazásén alapult. Az ősi cigánykártyákon nem voltak feliratok, csak és kizárólag képek. Annyira ősi eszköz ez, hogy jóval megelőzte a nyomtatás korát: a jósok saját kezűleg készítettek el saját paklijaikat.

Etnológus kutatók szerint egy-egy ilyen lap akár 600 szimbólumot is tartalmazott, két-három lap összevetése több millió kombinációt is jelenthetett ezek vonatkozásában. Ezen együttállások megfejtése ezek szerint valóban intuíciót és tiszta érzékeket kívánt. 

Sajnos az újkori történet már nem annyira a „kultúr” kategóriába tartozik 

Napjaink cigánykártya néven forgalmazott paklijai tulajdonképpen hamisítványok: egy Bijou nevű híres jósnő hagyatékában talált pakliból az örökösök találomra választottak ki 36 lapot, ezeket a képek alapján feliratokkal látták el, majd ezt kezdték el nyomtatásban terjeszteni. A kártya egzotikuma, illetve a cigányok „imidzse” a kártyavetés terén a hátára vette a paklit, amely aztán világszerte elterjedt. 

A lapok feliratozása a kártya lényegének és az azt megalkotó nép emberi jellegzetességeinek mond ellent, hiszen behatárolja és lecövekeli annak jelentését, megköti a fantáziát, elárulja az intuíciót és megöli a szimbólumokat. 

Akit valóban érdekel az ősi jóslás cigánykártyával, az felirat nélküli paklit keressen, aki  pedig azt szeretné, hogy amit a praxisában végez jóslás cigánykártyával valóban autentikus legyen, az megrajzolja a saját pakliját. 

Hogyan lettek a cigányok „Európa, sőt a világ jósai”? 

Tagadhatatlan, hogy az egyszerű pénzkereseti lehetőség is vonzotta a romákat ehhez a feladathoz. Amikor igény mutatkozott egy olyan szolgáltatásra, amely náluk a mindennapok része volt és szinte  a vérükben érezték a dolog csínját-bínját, bolondok lettek volna ellenállni a kínálkozó megélhetésnek. 

A jóslás cigánykártyával több ok miatt vált az európai módosabb rétegek (közép- és felső körök) szórakozásává. Az egyik legfontosabb vonás – és ez talán a mai napig érzékelhető a jósok társadalmonkívüliségének fenntartásában – az egzotikum, amiben akkor is hiszünk, ha teljesen nyilvánvalóan irracionális. Szívesen elhisszük, hogy a világ másik végén lentről esnek felfelé a tárgyak, annak ellenére, hogy ennek kevés a valószínűsége. 

A másik ok, hogy a valódi cigány jósok teljes egészében kívül estek azon a társadalmi rétegen, amelybe a szolgáltatás igénybe vevői tartoztak, így nem kellett tartani attól, hogy a féltve őrzött titkok kitudódnak. A jósláshoz számos intimitást fel kellett tárni, ha más nem, már a kérdésfeltevés, illetve a kíváncsiság tárgya is leleplezte a kérdezőt. 

A cigány jósok harmadik vonzereje az volt, hogy kívülről látták a jósoltató társadalmi helyzetét, pozícióját, az egész társadalmi osztályt, miközben hatalmilag nem voltak kiszolgáltatva neki. Így megtehették, hogy a külső szem tiszta és őszinte kritikáját mondták el, anélkül, hogy következményektől kellett volna tartaniuk. 

Társadalmi osztályok érintőleges találkozása és történelmi fordulópontok 

Elméletileg a jósoltatók és a cigány jósok társadalmi körei, érdekei, függelmei és hatalmi viszonyai nem találkoztak, csak egyetlenegy ponton – a jóslás idején, érintőlegesen. Emiatt a jósoltató – ha ő maga is a helyén kezelte a jóslás mozzanatát – sem került kellemetlen helyzetbe és a jósnak sem voltak kényelmetlenségei (bár előfordult, hogy a jóslás cigánykártyával egyházi üldöztetés alatt állt), továbbá nem nagyon volt esélye visszaélni előnyös pozíciójával. 

A jóslás cigánykártyából gyakran arra volt ürügy, hogy a magas társadalmi osztály tagja kiönthesse a lelkét, intim titkok terhétől szabadulhasson meg. Olyan döntésekben lehetett segítség, amelyekkel nem volt kihez fordulni, hiszen a társadalmi pozíció került volna veszélybe általa. 

Mégis számos olyan helyzetről tudunk, amikor hatalommal rendelkező emberek kerültek jósok befolyása és hatalma alá, aminek következtében történelmi fordulópontokon bírtak befolyással az egyszerű kártyajósok

Napjainkban 

Hosszú és méltatlan mellőzés után a cigánykártya megbecsülése és szerepe helyreállni látszik. A pszichológusok, valamint a racionalitás térnyerése visszahúzódóban van, a hagyományok újjáélednek, a jóslás cigánykártyával ismét egy ezoterikus, intim, egzotikus közeg, amely egyszerre teszi lehetővé a titkok terheinek a letevését, valamint  a kapcsolatteremtést a természet azon erőivel, amellyel a kevésbé racionális népek még szorosabb kapcsolatban állnak.

 
 
 

Copyright © 2023 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!