Logo

A cigánykártya jelentései – folytatjuk a sort

Ismét a cigánykártya pakliba tartozó lapok jelentéseinek feltárásával foglalkozunk. A sort a Veszteség kártyájával zártuk legutóbb. Jó néhány bejegyzés és több tucat kártya elemzése után mostanra megállapíthatjuk, hogy a cigánykártya nagyon érdekes aspektusát mutatja meg a világunknak, amelyben szerepelnek a tarot kártyához hasonlóan elvont és magasröptű irányultságok is, de főleg a mindennapi élet viszonyaira, eseményeire, jellemvonásaira és attitűdjeire koncentrál.

A cigánykártya jelentései – folytatjuk a sort
Jan/26

Nagyon finom érzékkel terelgeti az embereket a fejlődés útján, amelynek célja, hogy saját személyiségünkhöz és eszközkészletünkhöz mérten jobb emberré váljunk, előtérbe helyezzük saját személyiségünk fennköltebb oldalát. 

23. Hiúság – halál 

A felszínes értékekhez való ragaszkodást, a hiúság és gőg elszeparáló hatását, a külső értékek belső tartalom nélküli értelmetlenségét foglalják össze e cigánykártya jelentései. A szépség és az élet mulandóságára, az esztétika megfoghatatlanságára irányítja a figyelmünket, ha ez a lap érkezik a kirakásunkba. Érzéki vonással is rendelkezik a kártya, az érintett személy szexuális beállítottságának öncélúságára utal, azaz azt emeli ki, hogy túlzott hangsúlyt tesz az erotikára az életében. Személyi jelölőként is funkcionál, mindkét nemből olyan embert idéz, aki saját felszínén él, kizárólag a külcsín foglalkoztatja, esetleg rátarti vagy gőgös.

Megfordulva pedig arra figyelmeztet, hogy elrejtjük az értékeinket a világ elől. Érdemes a környezetünk számára megmutatnunk ami bennünk rejlik, hiszen ezáltal nagyobb megbecsülést és elégedettséget érhetünk el. 

Sokan félnek a halál lapjától, nem csak a cigánykártya jelentései között, hanem a tarot kártyában is. Felesleges ez a negatív attitűd, illetve félelem, hiszen a halál kártyája megújhodást, nagy arányú fordulatot jelez, amely esélyt ad arra, hogy valami olyan teret kapjon az életünkben, ami eddig rejtve maradt. Tény, hogy az új kezdethez valaminek le kell zárulnia, de a halál kártyája az újrakezdésre teszi a hangsúlyt, így egyértelműen pozitív értékeket képvisel. Régen húzódó dolgok lezárulásával feloldozást nyerhetünk és friss, tavaszi szellőt engedhetünk a lelkünkbe.

24. Betegség- gyógyító 

A betegség kártyája nem csak effektív testi problémát, tünetekkel járó állapotot jelez. A cigánykártya jelentései arra is utalhatnak, hogy olyan helyzetben vagyunk, olyan életmódot folytatunk, olyan közösségben dolgozunk-lakunk, amely nyomaszt, stresszel és hosszú távon aláássa az egészségünket. Érdemes elgondolkodni, hiszen könnyen lehet, hogy meglepetésként fog érni bennünket ez az információ. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról hogy a testi betegségek a lélekben gyökereznek, általában lelkünk konfliktusai indítanak be olyan különprogramokat a testünkben, amelyek aztán tünetekben csúcsosodnak ki. A lap olyan helyzetet is jelezhet, amely ugyan nem betegség, mégis úgy viselkedik, mintha az volna: lebénító, elgyengítő, erőtlenséget okozó híreket és történéseket, mardosó önvádat, olyan magányt, amiből nem látunk kiutat. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a testi tehetetlenség és erő-beli lefokozottság mindig arra alkalom, hogy kirándulást tegyünk saját belső tájainkon, elgondolkodjunk kissé a dolgainkról, újraértékeljük őket. Szerelmi kapcsolatot illetően a kártya tehetetlenséget és/vagy működési zavarokat jelez.

Ha fordítva jelenik meg a kártya a kirakásban, akkor arra utal, hogy az érintett óriási nehézségekkel néz szembe, ugyanakkor testi és lelki ereje is meg van ahhoz, hogy felülemelkedjen rajtuk. 

A gyógyító lapja a betegséghez hasonlóan összetett és sokrétű. Testi szinten olyan személy jelenlétét mutatja, aki tiszta szívű és elhivatott arra, hogy mások problémáin segítsen. Hozzáértése és jó szándéka megkérdőjelezhetetlen. Lelki szinten azt jelenti, hogy megtaláljuk a megoldást életünk nehézségeire, megkapjuk a segítséget, amire szükségünk lesz. Szerelmi téren ezen cigánykártya jelentései szívmelengetőek: arra utal, hogy a párunkban igazi balzsamra találtunk, aki gyógyítja szívünket, lelkünket. A kapcsolat bensőségessége, intimitása, egymás maradéktalan elfogadása és a közösen kitűzött célok erőt adnak és feltöltenek isteni energiával. Testi szempontból a valódi örömforrást jelentő szexualitást mutatja.

Fordítva arra a faramuci helyzetre hívja fel a figyelmet, amikor a jó szándék visszájára fordul, két ember tökéletesen elmegy/elbeszél egymás mellett. A harmónia hiánya rossz érzéseket okoz. 

25. Rátartiság – árulás 

A lap személyt is jelölhet, aki kizárólag saját értékeivel és eredményeivel van elfoglalva, fennhéjázó és öntelt. Kifejezetten tulajdonságra is utalhat, ilyenkor a felfuvalkodottság és rátartiság hátrányaira hívja fel a figyelmet, arra, hogy ezek a tulajdonságok mennyire torz képet mutatnak rólunk, a világgal való viszonyunkról, mennyire magányossá és gyökértelenné tesznek. A cigánykártya jelentései között egy különlegességet is találunk: ez a kártyalap alkalmas arra, hogy jelezze – átok súlya van az érintett személyen, illetve esetleg súlyos bűnt követett el, amelynek következményeitől nem tud szabadulni.

Ha megfordul a lap ez utóbbi jelzés ellentétét fejezi ki egyértelműen, azaz egészen biztos, hogy az érintett nem bűnös és nem sújtja átok. 

Az árulás lapja nem okoz nagy meglepetést: eseményként rossz szándékot, cselszövést, árulást jelez, illetve ennek bonyodalmait, terheit és következményeit. Jelzi a nehézségek miatt átélt fájdalmakat, csalódottságot, veszteségérzést, bizalomvesztést is. Ha személyt jelöl, akkor sunyi, kavaró, a környezetének tagjait egymás ellen kijátszó gátlástalan embert mutat.

Érdekes értelmezése van a megfordult árulás kártyának: arra utal, hogy vannak ugyan irigyeink, rosszakaróink, de nem tesznek ellenünk semmit, hogy megkeserítsék az életünket. Negatív érzéseik nem serkentik semmilyen cselekedetekre őket.

 
 
 

Copyright © 2023 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!