Logo

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 5.

Ismét felvesszük a szimbólumelemzés fonalát a Rider tarot nagy arkánumain végighaladva. Vegyük észre, hogy a nagy arkánumok sora egyfajta belső útjárási folyamatot is leír – ahogy maga Waite is kifejtette több helyen- ez a Hős útja, amely megjelenik a munkánkban is: a jóslás tarot kártyával mindig több szinten zajlik. Erre még majd később visszatérünk a blogbejegyzéseinkben.

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 5.
Feb/22

IX. Remete

Ez az egyik olyan lap, amely a legtöbb félreértésre és vitára ad okot, annak ellenére a jóslás tarot kártyával eléggé szubjektív dolog.

A Remete összességében szürke és unalmas kártyáján a legfeltűnőbb a lámpásban égő csillag fénye. Ez a világ világossága, az útjelző fény, amely mindannyiunkat vezet a belső kirándulások során. Waite a “tökéletesség kártyája” néven emlegette ezt a lapot, ennek hangsúlyozásaként áll az öreg szerzetes egy hegycsúcson – ahonnan mindent lát és őt is tökéletesen látni.

A korai tarot ábrázolásoktól annyiban különbözik ez a kártya, hogy itt a lámpás teljesen akadálymentesen onthatja a fényét, míg a régi kártyákon a figura ruhaujja részben megakadályozta ezt. 

A kártyán szereplő figura elnevezése Remete, de meggyőződésből tett elvonulást képvisel a világtól, amely átmeneti és nem az embergyűlölet mozgatja, sőt ellenkezőleg.  Éppen belső útját járja, a lámpása kettős szimbólum: egyrészt visszatalál az emberek közé, másrészt jó példával jár elöl embertársai előtt.

Szürke palástja éles ellentétben áll pl. a Diadalszekér figurájának díszes ünneplőjével, ez jelzi azt, hogy ezen a ponton a szemmel nehezebben látható belső értékek, a kézzelfoghatatlan kincsek fontosabbak, mint a fizikai világ által képviselt gazdagság és külcsín.

 

X. Szerencsekerék

A Szerencsekerék kártyája bőséges és vegyes szimbólumkinccsel rendelkezik. Egyiptomi szimbóluma a Typhon, azaz a kígyótestű halhatatlan szörny, aki viszont nem rendelkezik az örök ifjúsággal, a kereket felfelé Anubisz, a sakálfejű isten forgatja, aki a túlvilág ura. Az egymással szemben álló halhatatlan és túlvilági lény gondoskodik az élet örök körforgásáról, míg a kerék tetején trónoló szfinx az egyensúlyt képviseli. A szfinx összetett lény: egy testbe foglalja az oroszlán erejét, az ember bölcsességét, az Isten emelkedettségét, tulajdonképpen azt jelképezi, hogy az ember az állati létből az isteni lét felé tart. 

A kártya négy sarkában elhelyezkedő felhő és a rajtuk fekvő mitológiai állatok Ezékiel látomásából valók. Ez a négy élőlény az Isten trónja körül ülő szárnyas oroszlán, szárnyas bika, ember és sas. A rabbik értelmezésében ezek az élőlények a legnagyobbak saját csoportjukban: a sasok a madarak között, az oroszlán a vadállatok között, a bika a háziállatok között, míg az ember az egész teremtésben a legjelentősebb élőlény.

Az Újszövetség szerint az ember az Ige megtestesülése, a bika Krisztus keresztáldozatának jelképe, az oroszlán a feltámadás jelképe, míg a sas a mennybemenetelt szimbolizálja. Szt. Jeromostól származik a négy állat és a négy próféta összekapcsolása: a sas János, az oroszlán Márk, a bika Lukács, az ember Máté. 

Itt jól láthatjuk, hogy a szimbólumok milyen összetett dolgok, és milyen messzire vezetnek. Ilyenkor válik világossá, hogy a jóslás tarot kártyával nem egyszerű jövnedőmondás, hanem a kártyajós igazi tudása felöleli az egész világot. 

A kerék küllő nélküli, ami az osztatlan, megszakítatlan és végeérhetetlen időfolyamot szimbolizálja. A kerékre írott betűk a Rota taro szavakat adják ki (utalva Paul Foster híres mondatára: Rota taro orat tora ator, vagyis a tarot kereke kinyilatkoztatja az isteni törvényt), váltakozva az isteni név, vagyis a tetragrammaton (JHVH - Jahve) betűivel.

 

XI. Igazságosság 

Az Erő kártyájának párja a Waite által alkalmazott helycserében, azaz hiába 11-es számmal bír, a nyolcas helyen szokták emlegetni és a kvintesszenciákat is eszerint számolják vele. 

Ismét egy kártya, a Főpap, Főpapnő és a Császár után, amelyen az alak két oszlop közé ékelt trónuson ül. A trónuson helyet foglaló szigorú arcú nőalak (Justicia) fején a sámánok ötágú koronája, amely az elköteleződést, és a túlvilágon gyökerező csalhatatlan igazságérzetet szimbolizálja. A koronáján a Napot jelképező ékkő a gondolatok világosságát és tisztaságt biztosítja. 

A kezében két szimbolikus tárgyat tart. A kard a tekintélynek, a hatalomnak, az erőnek, a jog elismerésének, a felsőbb hatalmaktól kapott védelemnek a szimbóluma, amely a hitet jelképezve a kereszttel is azonosítható. A felfelé tartott kard a győzelem jele, míg a kétélű kard arra utal, hogy az igazságért gyakran rombolni is kell, nem csak építeni vagy gyógyítani. Az igaz és hamis elválasztása precíziós feladat, az igazság kardja büntetésre és jutalmazásra is jó.

A bal kezében tartott mérleg a belső harmónia és a kiegyensúlyozottság szimbóluma. Olyan összhang, amely előfeltétele annak, hogy az ember megfontolt és objektív döntéseket hozzon. Az igazság megtalálása nem csak az információk mérlegelését kívánja meg, hanem önelemzést is követel. A mérleg jelképezi az arany közép megtalálásának fontosságát is, a mértékletességet, amely hatalmat ad az igazságnak. 

Nézzük a másik “oszlopos hölggyel” való hasonlóságait és eltéréseit. Az oszlopok Jeruzsálemet jelképezik. A háttér drapériája (Ízisz fátyla) itt nem színes, de lejjebb ereszkedik, hogy közelebb kerültünk a mögötte rejlő titkokhoz, emelkedünk a szellemi szféra felé. Az Igazságosság kártyáján nem jelenik meg a dualitás, amely a Főpapnő kártyáját átitatja, de itt már látszik az alak lába a hosszú ruha alatt, amely a földön állást, a stabil alapzat érintését jelképezi. 

A jóslás tarot kártyával akkor tud meghaladni egy amatőr szintet, hanem csak az ismétlődő szimbólumokat ismerjük fel a kályhákon, hanem már tisztában leszünk más azokat összekötő kép motívumokal is, mint Ízisz fátyla az alakok mögött, a lábtartás, az oszlopok stb.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!