Logo

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 4.

A tarot szerelmi jóslás speciális területét képezi a kártyával való munkának, így a szimbólumok ismerete itt különösen fontos. Már csak azért is nagyon hasznos elmerülni ebben az – amúgy nagyon érdekes – világban, mert a tarot szerelmi jóslás a legnépszerűbb a jósnőhöz járók körében, így számíthatunk arra, sokat kell ezzel a témával foglalkoznunk és gazdag kifejezőkészséget vár el tőlünk a kártyajósi munka.

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 4.
Feb/18

VII. Diadalszekér (Kocsi)

 A hetes szám a megfontoltság, óvatosság száma, a Neptunusz uralma alatt áll.  Az érzelmek elrejtését és a stabilitás fontosságát szimbolizálja, amely ellentmondani látszik a többi jelentésnek, pedig arra utal, hogy a változásban vannak dolgok, amelyek állandóak. A Diadalszekér által képviselt változás nem mélyreható, mert a férfi előtte és utána is a logikus gondolkodás és a kézzelfogható világ híve. 

A Diadalszekéren álló, a kártyán látható egyiptomi ifjú öltözéke és ékszerezése a korabeli leírásoknak tökéletesen megfelel. A mi kultúránktól távolabb áll az afrikai és arab kultúra, ezért most nem térünk ki az öltözet részletes elemzésére, mindenesetre a képről összességében elmondhatjuk, hogy a férfi, mindenféle a megjelenését kiegészítő tárggyal együtt a tökéletes diadal, és a teljes győzelem megtestesítője. Egyszerre képviseli az igazság, a tudás és tudomány, az innováció és az értelem győzelmét, ő az, aki kifordítja a társadalmat a sarkaiból, megszünteti a rabszolga-tartást stb. 

Azzal együtt, hogy az ifjú haja a szekéren a változás szelétől lobog, ő nem az elmélyült tudományok képviselője, különösen nem a spiritualitásé. Mind a legyőzött, mind a meghódításra váró világ szigorúan anyagi, logikus és érzékekkel felfogható. A fekete és fehér élő szfinx a férfi természetközeliségével hozható összefüggésbe és nem arra utal, hogy ezek a különös élőlények az alvilág/túlvilág/spirituális világ kapuőrei. 

A szerelmi tarot területén ez a kártya változásra utal, de nem holmi csélcsap szenvedély vezette kapkodásra, hanem megfontolt és előkészített átalakulásra. 

VIII. Erő (Erősség) 

Az erő kártyája semmiféleképpen sem a testi erőre utal. A képen látható nő virágkoszorút fon a vicsorgó oroszlán nyaka köré, miközben lágy kezei simogatásával becsukja annak pofáját. A kártyán látható mozdulat nem egyértelmű, de a virágfüzér egyértelművé teszi: nem harcról van szó, hanem megbékélésről. 

A nő feje felett a Lemniszkáta szimbóluma lebeg, amellyel a Mágus kártyáján találkoztunk már. A Lemniszkáta végtelent formázó jele ráerősít a kártya sorszámaként álló nyolcasra, annak sokféle jelentésére. A nyolca az anyag keresztjét hordozza (2 x 4), ugyanakkor annak kötelmei közül való felszabadulást is jelenti, hiszen a végtelen élet, a világ körforgása és a fenti és lenti világ kapcsolódása is szerepel a princípium jelentései között. 

A nyers erőt megszelídítő gyenge nő az intuíció erejét példázza. A virágkoszorúnak további jelentései is vannak: a hit (a vallásosság is) szelíd igáját és könnyen hordozható terhét szimbolizálja, amely szelíd kezeivel vezeti karámba a megmunkálatlan ösztönöket. Érdekesség, hogy az Oroszlán Krisztus szimbóluma is a Bibliában, így egy kissé körbeér a történet, hiszen a krisztushívő magát Krisztust szelídíti meg a hitével (hiszen ő is ember volt). 

Gyakran szerepel a kártya megfejtései között az önbizalom, amellyel leszerelhetjük a támadóinkat. Waite szerint ez téves, sokkal inkább szándékozik kifejezni a hit szolgái felé való bizalmat. A valódi hittel rendelkező tanítók a legalkalmasabbak arra, hogy elindítsanak a belső úton, hiszen a vallás mély spirituális érintettséget és intuíciót ad az embernek. Persze a hit szolgája kifejezés nem mindig és nem egyértelműen papokat jelent, a legfontosabb vonás ebben a kérdésben az elhivatottság. 

Az oroszlán az erő és hatalom szimbóluma, értelmezésben felcserélhető a Nappal és a kígyóval is (egyes értelmezések szerint azért, mert az oroszlánban formailag mindkettő megtalálható). A templomok őrzőjeként őrizheti a titkos tudást, illetve a duálvilág átjáróit is. Az oroszlán mint szimbólum tisztelete átfedésbe esik a Napisten (Fény) tiszteletével (amely a szentek glóriájában köszön vissza) és a bölcs hatalmat, az igazságos autoritást, a ragyogó uralmat szimbolizálja.

Ezekkel a tulajdonságokkal az oroszlán egyértelműen uralkodói szimbólum, nem véletlen, hogy számos uralkodóház és egyéb főrangú család, de sok ország címerében is megtalálható. 

Ugyanakkor az oroszlán a szenvedélyeket, az ösztönös belső erőket, a kordában tarthatatlan érzelmeket is szimbolizálja. Bizonyos szempontból itt mondhatjuk azt is, hogy a szelíd nő érzelmei szembe szegeződnek a Nap-oroszlán uralta férfienergiák generálta érzelmekkel, és az előbbiek győznek. De igazából nem helyezi egymással konfliktusba a nő és a férfi nemet, csak arra utal, hogy a bölcsesség, az intuíció, az odaadó érzelmek (főleg szeretet) nagyobb erőt képviselnek, mint a szétszóródó, uralhatatlan, kapkodó lángolások. A tarot szerelmi jóslás szempontjából igen fontos kártya az Erő kártyája, fontos feladatokat rejt a legtöbbünk számára, de azt érdemes mindenkinek magának kitalálni, hogy melyek ezek.

 
 
 

Copyright © 2024 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!