Logo

Tisztánérzékelés - tisztánlátó, tisztánhalló, tisztánérző - 2. rész

Hogyan kommunikálnak velünk az angyalok, azaz mindent a tisztán érzékelésről 2.

Tisztánérzékelés - tisztánlátó, tisztánhalló, tisztánérző - 2. rész
Nov/07

Ha tiszta érzékelésű emberhez (tisztánlátó, tisztánérző, tisztánhalló) fordulunk segítségért, jóslásért, útmutatásért, gyógyulásért, sose feledkezzünk meg arról, hogy a velünk (és másokkal) való munka az ő életútjának is része, ő is az életfeladatainak a teljesítése közben van. Ez nem azt jelenti, hogy át kellene élnie mélységében mindent, amit közvetít, hiszen abban tönkremenne. Sokkal inkább azt jelenti, hogy ő azért kapta ezeket az erős érzékeket és a használatukhoz szükséges érzékenységet, mert az ő legfőbb tapasztalásai az előre haladásban, ebben az életben a szolgálat, a segítés, a gyógyítás, megértés, támogatás stb.

Ne válasszunk olyan „látót” a közös munkára, aki tisztességtelen módon kívánja megcsapolni az univerzum nyújtotta lehetőségeket, illetve aki nem tekinti a velünk való együttműködést saját lelkén való munkálkodásnak, és nem inspirál minket is a lelkünkön dolgozásra. Az egyensúlytalanság mindig arra törekszik, hogy egyensúlyba csapjon át, így ne gondoljuk, hogy bármilyen módon visszaélhetünk saját vagy más különleges képességeivel, „áldásaival”.

Sajnos számos olyan tisztán érző, kártyajós, boszorkány, jós, angyalterapeuta stb. van, akik kötést, férjfogást, az univerzumtól bekért lottóötöst ígérnek. Ne válasszuk a könnyebbnek tűnő utat, mert az a felszín felé vezet, sokkal inkább igyekezzünk elmélyülni, vállaljuk bátran a kalandokat saját lelkünk erdejében, és bízzunk abban, hogy meg fogjuk találni a kiutat is! 

A tisztánlátás

A tisztánlátó számos „dolgot” láthat. Előfordul, hogy konkrét képek vagy történetek játszódnak le a szeme előtt, így kommunikál emberekkel, holtakkal, entitásokkal. Olyan is van, hogy pl. az angyalok írást tartanak a lelki szemei elé (angyallátó). Nagyon gyakori azonban, hogy a harmadik szem inkább színeket vagy szimbolikus jeleket lát, és a médium vagy látó ezekből tudja visszafejteni a sugallat értelmét.

Az is változó, hogy a tisztánlátó látja-e azt az entitást, akitől a sugallatot kapja. Sok tisztánlátó onnan szerez tudomást erről a képességéről, hogy utólag rájön, hogy gyermekkorában olyan dolgokat látott, amit mások vagy a felnőttek nem (de persze neki természetes volt): szellemeket, tündéreket, angyalokat, különféle sugárzásokat, az emberek auráját, illetve különféle rétegeit és azok színváltozásait.

Vannak olyan tisztánlátók, akik mások testi állapotát érzékelik rendkívül pontosan, akár sejtszinten is meglátják az elváltozásokat, a rosszindulatú folyamatokat vagy az energiaszint változását. Mások a fizikai világ rejtett dimenzióit képesek megnézni, a mikrovilágtól a madártávlatokig, a távoli helyekig vagy olyan rejtett zugokig, ahol nem járhat ember (pl. tűzhányó belseje, a tenger mélye, az emberi test belseje stb.)

A tisztánérzés

A tisztánérzés kifejlesztése talán az egyik legnehezebben hozzáférhető eszköz az univerzummal való kommunikáció kialakítására. Azért rendkívül nehéz, mert amúgy is meglévő érzelmeink, fizikai érzékeléseink közül kell tudni kiválasztani azokat, amelyek többet jelentenek önmaguknál.

 Egy hirtelen ránk törő lelkiismeret-furdalás vagy magányérzet, megmagyarázhatatlan eufória, vagy éppen ok nélküli megnyugvás mind-mind példa a tisztán érzékelésre. Ha meggondoljuk, mindannyiunknak lehetett már ilyen élménye, csak nem tudta visszafejteni a kialakulásának okát.

Azok a megérzések is ebbe a körbe tartoznak, amikor megsejtjük, hogy valamelyik szerettünket baj érte vagy veszélyben van, ha önkéntelenül akkor hívunk fel valakit, amikor mondanivalója van számunkra, ha akkor futunk össze valakivel az utcán, amikor picivel korábban gondoltunk rá.

A médiumi képességekkel rendelkező tisztánérzők egy helyet meglátogatva képesek érzékelni annak energiáit. Ezek az energiák nem csak a helyhez kötődhetnek, hanem az ott lezajlott eseményekből, is adódhatnak. 

A tisztánhallás

A tisztánhallás már nagyon konkrétan médiumi képesség. Ebben az esetben már nem annyira sugallatot kap a tisztánérzékelő, hiszen konkrét szöveget, illetve zenét hall.

A tisztánhalló egy rádióadásból vagy beszélgetésből is ki tudja emelni a számára fontos információkat, felfigyel az elhangzó gondolatokra, „hall a sorok között”. Gyakran ez az információátadás is szimbolikus tömörséggel történik, hiszen nem kerek mondatokba kapja meg az eligazítást az ember, hanem olyan gondolatok érnek el a füléhez, amelyeket továbbfűzve talál rá a megoldásokra, továbblépési lehetőségekre. 

A tisztánhalló sokszor „belső” vagy „lelki” füleivel hall értelmes emberi beszédet. A tisztánhallás speciális területe, amikor az ezzel a képességgel megáldott ember megért idegen nyelveket, esetleg nem is emberi kommunikációt (pl. állatok, növények nyelvét), átérzi érzéseiket, felfogja az általuk közvetített információkat.

Ez is velünk született képességünk, hiszen kivel ne történt volna már meg, hogy olyan figyelmeztetést hallott, amelyet nem emberi lény szájából hangzott el, vagy esetleg utcán elhaladva olyan részletet hallott egy beszélgetésből, amely pont azt az információt közvetítette felé, amire szüksége volt.

A tisztánhallónak rendkívüli információforrás mások beszédének hangvétele, ritmusa, a kiválasztott és alkalmazott szavak, szóalakok, mondatformák és a kiejtés.

 
 
 

Copyright © 2023 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!