Logo

Emelt szintű kártyavetési technikák

Korábban már néztünk rendkívül egyszerű, négylapos kirakási módokat, ezeknél kevesebb lappal nem dolgozik a tarot kártya jóslás. A következő lépcső az 5-8 lapot alkalmazó kirakások közepes nehézségű csoportja. Ezek már komolyabb helyzetelemzésre, részletesebb tanácsadásra és a jövőbe való előre pillantásra is módot adnak.

Emelt szintű kártyavetési technikák
Nov/29

Ezek a kirakási módok már nagyobb felkészültséget igényelnek, hiszen távolabbi összefüggésekben kell tudni megfejteni a kártyák jelentését. Ha már eleget gyakoroltunk a korábban megmutatott Vakfolt, Ajtó és más négylaposokkal, bátran tovább léphetünk. 

A hétlapos tarot kártya jóslások
 

Talán a számmisztikának is van köze ahhoz, hogy bizonyos „számlapú” kirakási módok gyakoribbak. Ilyenek a négy, hét, tizenkét lapos tarot kártya jóslás módszerek. A hétlaposok között többféle „működési elvű” kirakás van: nem csak lineáris, hanem kettős alakzatokat is találunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a múltból  jövő felé mutató helyzetképeket nézhetjük meg, hanem lehetőség nyílik két út összehasonlítására, döntéshelyzet vagy két ember közötti kapcsolat felvázolására is. 

Kettős alakzatok
 

Kapcsolatjáték 

Ahogy a neve is mutatja, ez a tarot kártya jóslás kirakás azt mutatja meg, hogy milyen viszonyban állok valakivel. Egyrészt nem csak szerelmi viszonyt jelölhet, másrészt nem keverendő össze a korábban bemutatott Partnerjátékkal, amely egy kapcsolatban levő pár egymással kapcsolatos látását, látásmódját elemzi. 

Ez az elemzés arra vonatkozik, hogy milyen a kapcsolatunk és milyen lehetőségek rejlenek benne. 

A pakli alapos összekeverése után elemelünk, majd bal kézzel legyező alakba terítjük a kártyákat. Bal kézzel húzunk hét lapot, majd a következőképpen helyezzük el őket, először arccal lefelé: középre tesszük az elsőt, jobbra fel a másodikat, a középső jobboldalára a harmadikat, jobbra le a negyediket, balra le az ötödiket, az első bal oldalára a hatodikat, balra föl a hetediket. 

Értelmezés: 

A tarot kártya jóslás első kártyáját úgy hívják, hogy szignifikátor. Ez egy „személyben” összefoglalja a kapcsolat lényegét, kijelöli a jellegét, és felhívja a figyelmet a legnagyobb értékére vagy leggyengébb láncszemére.

A bal oldali oszlop a kérdezőre vonatkozik, a jobb oldali a partnerére. Az első sor a tudatos szintet elemzi, a második a kapcsolat lelki oldalát mutatja meg, a harmadik a kifelé mutatott fellépésnek, viselkedésének állítanak tükröt. 

A kártyák értelmezése kissé sajátságos vonásokat mutat ebben a tarot kártya jóslás kirakási módban. A királyok és a királynők minden esetben konkrét személyeket jeleznek, akikkel a kérdező vagy a partnere kapcsolatba kerül. A lovagok hangulatokat jelölnek, amelyek jellemzőek a kapcsolatra, az apródok pedig kívülről érkező hatásokra hívják fel a figyelmet. A hatás jellegét az apród színe határozza meg, illetve az sem mindegy, hogy melyik sorban jelenik meg, hiszen a felső szinten (gondolati) elvárásokat jelöl, a középső szinten (érzelmi) vágyakat testesít meg, az alsó szinten (viselkedés) pedig azt jelzi előre, hogy mire számíthat (akár a másik részéről).

Ha szignifikátorként jelenik meg apród, azt azt jelenti, hogy olyan hatás éri a kapcsolatot, ami nagy hatással lesz rá.

Döntésjáték 

Ez a tarot kártya jóslás kirakási rendszer abban segít, ha egy nehéz kérdésben kell döntést hoznunk. Megmutatja a lehetőségeinket, segít elképzelni, hogy a döntésünk nyomán merre görögnek tovább az események. Emiatt olyan kérdésben nem tud segíteni, amelyre igen vagy nem a válasz. 

Keverjünk, emeljünk, terítsünk és húzzunk bal kézzel hét lapot. A tarot kártya jóslás kirakás nem olyan egyszerű: Kicsit magasabbra tesszük le az első lapot, és kb. egy lapnyi kihagyással alá tesszük a másodikat. Az elsőtől balra, kicsit lejjebb rakjuk a harmadikat, úgy, hogy a negyedik annyival legyen följebb a másodiktól, hogy összeérjenek. Az ötödik az első mellé kerül kissé följebb, a hatodik ugyanígy a második mellé, majd a hetedik a nyílban  összeérő két sor „hegyére”, bal oldalra. 

Értelmezés: 

Ebben a kirakásban a hetes lap a szignifikátor. Az alapproblémát jelöli ki, illetve azt is megmutatja, hogy a kérdező hogyan viszonyul a kérdéshez. A fölső sor, azaz a hármas, egyes, ötös lap az egyik verziót, a másik sor (4, 2, 6) a másik lehetőséget mutatja meg. 

A tarot kártya jóslás kirakásban megjelenhetnek különleges jelentéssel/jelentőséggel bíró kártyák is. Ilyen a Szeretők (VI.) kártya, amely azt mutatja meg, hogy végül merre fogunk dönteni. Kiemelt jelentőséggel bír ebben a tarot kártya jóslásban a Szerencsekerék kártyája (X), amely azt mutatja, hogy a dolgok mindenképpen abban az irányban mennek tovább, ahol ez a lap felbukkan, még akkor is, ha a kérdező nem így akarja. A Világ (XXI.), a Csillag (XVII.) és a Végítélet (XX.) kártyája „kapacitálja” a kérdezőt, hogy abba az irányba döntsön, ahol megjelennek. Az első a kérdező valós helyét, „hazatalálását” mutatja, a második a vezérlő csillagát szimbolizálja, és azt sejteti, hogy hogyan fog dönteni, a harmadik pedig arra utal, hogy ha arra dönt, ott kincset talál (természetesen nem kizárólag anyagi értelemben).

 

A következőkben bemutatjuk a lineáris hétlapos tarot kártya jóslás kirakási rendszereket is.

 
 
 

Copyright © 2023 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!