Logo

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 3.

Folytassuk a tarot kártyák szimbólumainak elemzését a Nagy Arkánumokon végighaladva! Ne feledjük, hogy az ingyen tarot jósló modulok komplett (mondhatnánk, hogy feldolgozott, finomított) jelentést közölnek, azokból ezeket soha sem fogjuk elsajátítani!

A tarot kártya szimbólumainak elemzése 3.
Feb/16

Pedig ha ismerjük a szimbólumok jelentését, az nem csak a kártyajóslás megfejtéseinket finomíthatja és egészítheti ki, hanem más jóslási területen, sőt az élet minden területén jól jöhet az ingyen, tarot érdeklődésünk révén érkezett képzettség. 

V. Főpap (Hierophant) 

Az ötös szám a Jupiter fennhatósága alatt áll. A Jupiteri princípium sokrétű, főistenként a gondoskodás óriási szerepet játszik az általa képviselt értékek között. Bár erényei közé tartozik a lendület, a szabadságszeretet és a nyitottság, az élet, a megtestesített szerep inkább a bölcs atyáé: gazdagságot és teljességet árasztó, igazságos életigenlő és védelmező. Környezetére jellemző a derű, a jóság érzékelése, a növekedés és a kiteljesedés. A vallás és a hit védelmezője, emberszeretete határtalan. 

(Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy Zeusz/Jupiter egyik legfontosabb ismérve a kikapóssága, amely ember- és nőszeretetéből, az élet élvezetének igényéből jön. Ugyanakkor ismerjük a mondást: Amit szabad Jupiternek..., vagyis a kettős mérce is jellemző erre a princípiumra.) 

A Főpap a Főpapnőhöz hasonlóan trónuson ül két oszlop között. Ugyanakkor egyértelmű, hogy ez nem ugyanaz a trónus és nem ugyanaz a templom. Erre a kártyára nem jellemző a végletekig hangsúlyozott dualitás, sokkal inkább a pompa és az emelkedettség. És még valami: a hatalom. 

A pápának is nevezhető alak a fején tiarát (hármas koronát) tart és a bal kezében bot van, amely hármas keresztben végződik. A korona hármassága a küzdő, szenvedő és győzedelmes egyházra utal. A Főpap lábainál látható keresztbe tett kulcsok szintén pápai szimbólumok: ez nyitják a  mennyország kapuját. 

A Főpap keze a freskókon és festményeken is látható, a szentség vagy szentlélek által megérintett emberekre jellemző kéztartásban (mutató és középső ujj kinyújtva-összezárva, a többi a tenyérre hajlítva) emeli fel a jobb kezét. Ez a kéztartás a titkos tudást szimbolizálja, pontosabban arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyház tanításainak vannak közismert és közérthető, valamint ún. ezoterikus, azaz nehezebben hozzáférhető részei. 

Bár Waite saját elmondása szerint ahogy a Főpapnő az ezoterikus tudás uralkodó védnöke, úgy a Főpap az exoterikus tanok uralkodója, kissé más megközelítésben is szembe állíthatjuk őket. A Főpapnő a kézzel fogható és a csak érzékelhető világ (a dualitás) határán álló kapuőr, míg a Főpap a tudományos tudás és a titkos tanítások közötti határ cerberusa.

Ugyanakkor tény, hogy a kézzel fogható tudás oldalán áll, ő a jogok védelmezője és az igazságos döntnök, az, aki betartatja a szabályokat és gyakorolja a tudás adta hatalmat. Az ő kezében összpontosul ugyanakkor a kegyelem is, már amennyiben az emberiséget (annak az ő általa képviselt hierarchiát elfogadó részét) ahhoz a rendhez vezeti el, amely a megdicsőülés záloga. 

VI. Szeretők 

A hatos szám a Vénusz száma, amely a kiegyenlítődés (és mint tudjuk az érzelmek és szerelem) princípiuma. Szoros kapcsolatban áll az ötös számmal, amely a Merkúr száma, és egyik legfontosabb szerepe a közvetítés. 

A kártyán a delelőjén álló és teljes fényében ragyogó Nap (a férfiasság, a lendület, a megtermékenyítés szimbóluma) alatt lebegő áldásosztó alakot látunk, aki széttárja kezeit az emberpár felett. A férfi és női alak a paradicsomi állapotban, anyaszült meztelenül állnak, tökéletes ártatlanságukat mutatja, hogy semmijüket nem fedi sem kendő, sem felhő, de még fügefalevél sem. 

A férfi mögött az élet fája áll (a szimbólum a Bibliában is szerepel), tizenkét gyümölccsel (minden hónapban egy gyümölcsöt terem és a levele gyógyítja az embereket). Az ábrázolás formáját több növény is adhatja. Füge, datolya, pálma, ezek mind a növény tartóssága, tápláló képessége, vagy szaporodásának/növekedésének intenzitása alapján lettek az „élet” szimbólumává.

A nő mögött a jó és rossz tudásának fája áll. Ez a két fa a Tórában is együtt szerepel, mint a Paradicsomban található választási lehetőség. A jó és a rossz tudásának fája távolítja el az embert az Istentől, míg Jézus keresztfája („én vagyok az út az igazság és az élet”) vezet vissza a Paradicsomba és Istenhez. A fára kígyó tekeredik, amely a Biblia szerint rosszra csábítja Évát, ugyanakkor a kígyó a kíváncsiság, a kutatás, a tudni akarás, a logika, a bölcsesség szimbóluma is. 

Bár a kártya az emberi szerelmet, mint az Istenhez vezető út egy kövét szimbolizálja, semmilyen módon nem utal a testiségre, sőt az ártatlanságot emeli ki. Bár a jó és rossz tudásának fája, a rajta tekergőző kígyó valamint a női alak magában hordozza a testiség és a bűnök csábításának erejét is, itt még ez nem fenyegetően jelentkezik, hiszen az áldás ott lebeg a fejek felett. A nő természetesen nem egyedül „viszi el a balhét”, hiszen a dolgok jobbra fordítását is neki köszönhetjük, hiszen az ő méhében foganó új és újabb generációk kapnak újabb lehetőségeket arra, hogy tökéletesedjen és visszataláljon a Paradicsomba. Ha semmi mást sem teszünk, mint megfejtjük egyenként a kártyalapokat, az önmagában is felér egy „életfelkészítő tanfolyammal”, ingyen, tarot szeretetünk és érdeklődésünk révén.

 
 
 

Copyright © 2023 - www.kartyajoslasok.hu - Minden jog fenntartva!